Guvernul României - Anexă din 25 martie 2015

Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, din 25.03.2015 

În vigoare de la 09 aprilie 2015

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 242bis din 09 aprilie 2015. Nu există modificări până la 24 septembrie 2015.

ANEXA Nr. 1  
PARTEA I
Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploataţie agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială şi entităţi cu personalitate juridică 

   

 

    ROMÂNIA 
    REGISTRUL AGRICOL 
    2015-2019 
    Judeţul . . . . . . . . . . 
    Localitatea . . . . . . . . . . 
    Localitatea componentă (satul) . . . . . . . . . . 
    Cod SIRUTA |_||_||_||_||_||_| 
    TIPUL |_| 
    VOLUMUL |_| 
    Date de identificare 

Poziţia numărul

    Gospodărie/Exploataţie agricolă individuală/Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală/Întreprindere familială 
    Strada . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . 
    Bl . . . . . . . . . .sc . . . . . . . . . .etaj . . . . . . . . . .ap . . . . . . . . . . 
    Codul exploataţiei |_||_||_||_||_||_| 
    Tipul exploataţiei (se bifează căsuţa corespunzătoare;se accepta o singură variantă de răspuns): 

a) Gospodărie/Exploataţie agricolă individuală 01
b) Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală/Întreprindere familială 02

    Nr. unic de identificare ID:RO|_||_||_||_||_||_||_||_||_| 
    Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 
    Domiciliul fiscal 1): 
   1) Se completează pentru persoanele cu domiciliul fiscal în alte localităţi 

    Judeţul . . . . . . . . . . 
    Localitatea . . . . . . . . . . 
    COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_| 

Anii Semnătura declarantului
2015
2016
2017
2018
2019

    Entităţi cu personalitate juridică 

Denumire entitate . . . . . . . . . .
Judeţul . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . .COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_|
Strada . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . . . bl . . . . . . . . . .sc . . . . . . . . . .etaj . . . . . . . . . .ap . . . . . . . . . .
Reprezentantul legal al entităţii cu personalitate juridică care are teren în proprietate
- Numele şi prenumele: . . . . . . . . . .
- Domiciliul stabil:
- Judeţ . . . . . . . . . .
- Localitatea . . . . . . . . . .COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_|
- Strada . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . . . bl . . . . . . . . . .sc . . . . . . . . . .etaj . . . . . . . . . .ap . . . . . . . . . .
Denumire subdiviziune entitate . . . . . . . . . . Sediul:
- Judeţ . . . . . . . . . .
- Localitatea . . . . . . . . . .
- Strada . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . . . bl . . . . . . . . . .sc . . . . . . . . . .etaj . . . . . . . . . .ap . . . . . . . . . .
Codul exploataţiei |_||_||_||_||_||_|
Nr. unic de identificare ID: RO |_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

    Tip exploataţie (se bifează căsuţa corespunzătoare;se acceptă o singură variantă de răspuns): 

a) regie autonomă 03
b) societate/asociaţie agricolă (Legea nr. 36/1991) 04
c) societate comercială cu capital majoritar privat (Legea nr. 31/1990) 05
d) societate comercială cu capital majoritar de stat (Legea nr. 31/1990) 06
e) institut/staţiune de cercetare 07
f) unitate/subdiviziune administrativ teritorială 08
g) alte instituţii publice centrale sau locale 09
h) unitate cooperatistă 10
i) alte tipuri (asociaţie, fundaţie, aşezământ religios, şcoală etc.) 11


Anii Semnătura declarantului
2015
2016
2017
2018
2019

CAPITOLUL I
Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică 

Numele şi prenumele membrilor gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică Cod rând Cod numeric personal Legături de rudenie Menţiuni
Denumire Cod 2)
1 2 3 4 5 6 7
01 Cap gospodărie/Cap exploataţie agricolă fără personalitate juridică 1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

   2) Cod legătură de rudenie: 
   - 1 = cap de gospodărie 
   - 3 = fiu/fiică; 
   - 5 = neînrudit 
   - 2 = soţ/soţie; 
   - 4 = alte rude; 

CAPITOLUL II
 
   a) Terenuri aflate în proprietate 

Categorii de folosinţă Cod rând 2015 2016
Total Situate în: Total Situate în:
localitatea de domiciliu/ sediu alte localităţi localitatea de domiciliu/ sediu alte localităţi
ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6
Teren arabil (inclusiv sere şi solarii) 01
Păşuni naturale 02
Fâneţe naturale 03
Vii, pepiniere viticole şi hameişti 04
din care:- vii pe rod 05
- hameişti (total) 06
Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi 07
din care: - livezi pe rod 08
Grădini familiale 09
(Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09) 10
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 11
din care: păduri 12
Drumuri şi căi ferate 13
Construcţii 14
Terenuri degradate şi neproductive 15
Ape şi bălţi 16
Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 + 15 + 16) 17
Suprafaţa totală - cod (10 + 17) 18


Categorii de folosinţă Cod rând 2017 2018
Total Situate în: Total Situate în:
Localitatea de domiciliu/ sediu alte localităţi localitatea de domiciliu/ sediu alte localităţi
ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari
A B 7 8 9 10 11 12
Teren arabil (inclusiv sere şi solarii) 01
Păşuni naturale 02
Fâneţe naturale 03
Vii, pepiniere viticole şi hameişti 04
din care:- vii pe rod 05
- hameişti (total) 06
Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi 07
din care: - livezi pe rod 08
Grădini familiale 09
(Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09) 10
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 11
din care: păduri 12
Drumuri şi căi ferate 13
Construcţii 14
Terenuri degradate şi neproductive 15
Ape şi bălţi 16
Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 + 15 + 16) 17
Suprafaţa totală - cod (10 + 17) 18


Categorii de folosinţă Cod rând 2019
Total Situate în:
localitatea de domiciliu/ sediu alte localităţi
ha ari ha ari ha ari
A B 13 14 15
Teren arabil (inclusiv sere şi solarii) 01
Păşuni naturale 02
Fâneţe naturale 03
Vii, pepiniere viticole şi hameişti 04
din care:- vii pe rod 05
- hameişti (total) 06
Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi 07
din care: - livezi pe rod 08
Grădini familiale 09
(Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09) 10
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 11
din care: păduri 12
Drumuri şi căi ferate 13
Construcţii 14
Terenuri degradate şi neproductive 15
Ape şi bălţi 16
Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 + 15 + 16) 17
Suprafaţa totală - cod (10 + 17) 18

   b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate 

ANUL 2015
Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei Cod rând Suprafaţa Localizarea parcelei/tarla/solă Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni Titular drept proprietate
intravilan extravilan Nr. topografic al parcelei/tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/ denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz.
ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6 7 8


ANUL 2016
Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei Cod rând Suprafaţa Localizarea parcelei/tarla/solă Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni Titular drept proprietate
intravilan extravilan Nr. topografic al parcelei/tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/ denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz.
ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6 7 8


ANUL 2017
Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei Cod rând Suprafaţa Localizarea parcelei/tarla/solă Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni Titular drept proprietate
intravilan extravilan Nr. topografic al parcelei/tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/ denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz.
ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6 7 8


ANUL 2018
Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei Cod rând Suprafaţa Localizarea parcelei/tarla/solă Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni Titular drept proprietate
intravilan extravilan Nr. topografic al parcelei/tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz.
ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6 7 8


ANUL 2019
Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei Cod rând Suprafaţa Localizarea parcelei/tarla/solă Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni Titular drept proprietate
intravilan extravilan Nr. topografic al parcelei/tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/ denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz.
ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6 7 8

CAPITOLUL III
Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii 

Specificare Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
ha ari ha ari Ha ari ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5
Suprafaţa agricolă în proprietate = Capitolul II, punctul a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2,5,8,11,14. 01
Suprafaţa agricolă primită (cod 03 + ... + 08) 02
a) în arendă 03
b) în parte 04
c) cu titlu gratuit 05
d) în concesiune 06
e) în asociere 07
f) sub alte forme 08
Suprafaţa agricolă dată (cod 10 + ... + 15) 09
a) în arendă 10
b) în parte 11
c) cu titlu gratuit 12
d) în concesiune 13
e) în asociere 14
f) sub alte forme 15
din rândul 09 - la unităţi cu personalitate juridică 16
Suprafaţa agricolă utilizată cod (01 + 02-09) 17

CAPITOLUL IV
 
   a) Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii - culturi în câmp 

Cultura Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5
Cereale pentru boabe - total (exclusiv sămânţa) cod (02 + ... + 19) 01
Grâu comun de toamnă 02
Grâu comun de primăvară 03
Grâu dur de toamnă 04
Grâu dur de primăvară 05
Secară de toamnă 06
Secară de primăvară 07
Orz 08
Orzoaică de toamnă 09
Orzoaică de primăvară 10
Ovăz 11
Porumb boabe 12
Sorg pentru boabe 13
Triticale de toamnă 14
Triticale de primăvară 15
Orez 16
Mei 17
Hrişcă 18
Alte cereale 19
Leguminoase boabe - total (exclusiv sămânţa) cod (21 + ... + 26) 20
Mazăre boabe 21
Fasole boabe 22
Linte 23
Bob 24
Lupin 25
Alte leguminoase boabe (năut, măzăriche etc.) 26
Rădăcinoase - total cod (28 + 29 + 30) 27
Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânţă) 28
Sfeclă furajeră (exclusiv sămânţă) 29
Alte rădăcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) (exclusiv sămânţă) 30
Cartofi - total (exclusiv sămânţă) cod (32 + 33 + 34) 31
a) timpurii şi semitimpurii 32
b) de vară 33
c) de toamnă 34
Plante textile - total (exclusiv sămânţa) cod (36 + 37) 35
In pentru fibră 36
Cânepă pentru fibră 37
Plante oleaginoase - total (exclusiv sămânţa) cod (39 + ... + 47) 38
Floarea-soarelui 39
Rapiţă pentru ulei 40
Soia boabe 41
Muştar 42
In pentru ulei 43
Mac 44
Ricin 45
Şofrănel 46
Alte plante oleaginoase 47
Plante pentru alte industrializări - total (exclusiv sămânţa) cod (49 + ... + 53) 48
Tutun 49
Sorg pentru mături 50
Arahide 51
Cicoare 52
Alte plante pentru alte industrializări 53
Plante medicinale, aromatice şi condimente - total (exclusiv sămânţa) Cod (55 + ... + 61) 54
Coriandru 55
Chimion 56
Fenicul 57
Levănţică 58
Mentă 59
Anason 60
Alte plante medicinale, aromatice şi condimente 61
Legume în câmp - total (exclusiv sămânţa) cod (63 + ... + 73 + 75 + . . .92) 62
Conopidă şi brocoli 63
Varză albă 64
Gulii şi gulioare 65
Alte vărzoase (varză roşie, varză de Bruxelles, etc.) 66
Ţelină frunze 67
Praz 68
Salată 69
Spanac 70
Alte legume cultivate pentru frunze 71
Tomate total 72
Castraveţi total 73
din care: cornişon 74
Ardei total 75
Vinete 76
Dovleci 77
Dovlecei 78
Alte legume cultivate pentru fruct 79
Morcovi 80
Usturoi 81
Ceapă 82
Sfeclă roşie 83
Ţelină (rădăcină) 84
Alte legume rădăcinoase (albitură, hrean, ridichi de lună, ridichi negre, etc.) 85
Mazăre păstăi 86
Fasole păstăi 87
Alte legume păstăi 88
Porumb zaharat 89
Ciuperci cultivate 90
Pepeni verzi 91
Pepeni galbeni 92
Plante de nutreţ - total (exclusiv sămânţa) cod (94 + ... + 98 + 174) 93
Porumb verde furajer 94
Alte plante anuale pentru fân şi masă verde 95
Trifoi şi amestec de plante furajere 96
Lucernă 97
Alte plante furajere perene 98
Culturi energetice - total cod (100 + ... + 104) 99
Salcie energetica 100
Plop energetic 101
Miscanthus giganteus (iarba elefantului) 102
Cynara cardunculus (anghinare) 103
Alte culturi energetice 104
Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, loturi semincere pentru comercializare - total cod (106 + 123 + 127 + 131 + 132 + 135 + 142 + 145 + 150 + 165) 105
a) Cereale pentru sămânţă - total cod (107 + ... + 122) 106
Grâu comun de toamnă 107
Grâu comun de primăvară 108
Grâu dur de toamnă 109
Grâu dur de primăvară 110
Secară de toamnă 111
Secară de primăvară 112
Orz 113
Orzoaică de toamnă 114
Orzoaică de primăvară 115
Ovăz 116
Porumb boabe 117
Sorg pentru boabe 118
Triticale de toamnă 119
Triticale de primăvară 120
Orez 121
Alte cereale pentru sămânţă (mei, hrişcă, etc.) 122
b) Leguminoase boabe pentru sămânţă - total cod (124 + 125 + 126) 123
Mazăre boabe 124
Fasole boabe 125
Alte leguminoase boabe pentru sămânţă (linte, bob, lupin, etc.) 126
c) Rădăcinoase pentru sămânţă - total cod (128 + 129 + 130) 127
Sfeclă de zahăr 128
Sfeclă furajeră 129
Alte rădăcinoase furajere pentru sămânţă 130
d) Cartofi pentru samânţă 131
e) Plante textile pentru sămânţă - total cod (133 + 134) 132
In pentru fibră 133
Cânepă pentru fibră 134
f) Plante oleaginoase pentru sămânţă - total cod (136 + ... + 141) 135
Floarea-soarelui 136
Rapiţă pentru ulei 137
Soia boabe 138
Muştar 139
In pentru ulei 140
Alte plante oleaginoase pentru sămânţă 141
g) Plante pentru alte industrializări pentru sămânţă - total cod (143 + 144) 142
Tutun 143
Sorg pentru mături 144
h) Plante medicinale, aromatice şi condimente pentru sămânţă - total cod (146 + 147 + 148 + 149) 145
Coriandru 146
Chimion 147
Fenicul 148
Alte plante medicinale, aromatice şi condimente pentru sămânţă 149
i) Culturi horticole pentru sămânţă - total cod (151 + ... + 164) 150
Tomate 151
Ceapă sămânţă 152
Arpagic 153
Usturoi 154
Varză 155
Ardei 156
Castraveţi 157
Rădăcinoase 158
Mazăre păstăi 159
Fasole păstăi 160
Pepeni verzi 161
Pepeni galbeni 162
Alte seminţe horticole 163
Seminceri legumicoli (plante mamă) 164
j) Plante de nutreţ pentru sămânţă - total cod (166 + 167 + 168) 165
Leguminoase perene 166
Graminee perene 167
Anuale şi bianuale 168
Căpşunerii 169
Flori, plante ornamentale şi dendrologice în câmp 170
Răsadniţe 171
Suprafaţa construită a serelor 172
Suprafaţa construită a solariilor 173
Pajişti temporare artificiale (însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) 174
Câmpuri experimentale 175
Alte culturi în teren arabil 176
Total suprafaţă arabilă cultivată cod (01 + 20 + 27 + 31 + 35 + 38 + 48 + 54 + 62 + 93 + 99 + 105 + 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 175 + 176) 177
Teren necultivat d.c: 178
- teren necultivat în sere şi solarii 179
Ogoare 180
Total teren arabil cod (177 + 178 + 180) 181

   a1) Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii 

Cultura Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5
Culturi succesive în câmp cod (02 + ... + 09) 01
- porumb boabe 02
- porumb verde furajer 03
- tomate 04
- varză alba 05
- castraveţi 06
- fasole verde 07
- alte plante anuale pentru fân şi masă verde 08
- alte culturi succesive 09
Culturi intercalate - total Cod (11 + 12 + 16 + ... + 22) 10
Fasole boabe 11
Cartofi total cod (13 + 14 + 15) 12
a) - timpurii şi semitimpurii 13
b) - de vară 14
c) - de toamnă 15
Căpşuni 16
Pepeni verzi 17
Pepeni galbeni 18
Dovleci furajeri 19
Lucernă 20
Trifoi 21
Alte culturi intercalate 22
Culturi modificate genetic cod (24 + 25) 23
Porumb 24
Alte culturi modificate genetic 25

   b1) Suprafaţa cultivată în sere pe raza localităţii 

- metri pătraţi -
Cultura Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
A B 1 2 3 4 5
Legume în sere - total exclusiv sămânţă cod (02 + 03 + ... + 09 + 11 + ... + 16) 01
Varză albă 02
Varză roşie 03
Gulii şi gulioare 04
Alte vărzoase 05
Salată verde 06
Spanac 07
Tomate 08
Castraveţi 09
din care: cornişon 10
Ardei 11
Vinete 12
Ridichi de lună 13
Dovlecei 14
Alte legume 15
Ciuperci - în sere 16
Alte culturi în sere cod (18 + ... + 22) 17
Căpşuni 18
Plante medicinale şi aromatice 19
Flori, plante ornamentale şi dendrologice 20
Răsaduri 21
Arbuşti fructiferi 22
Suprafaţa utilizată în sere cod (01 + 17) 23

   b2) Suprafaţa cultivată în solarii şi alte spaţii protejate1 pe raza localităţii 

- metri pătraţi -
Cultura Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
A B 1 2 3 4 5
Legume în solarii - total exclusiv sămânţă cod (02 + 03 + ... + 09 + 11 + ... + 16) 01
Varză albă 02
Varză roşie 03
Gulii şi gulioare 04
Alte vărzoase 05
Salată verde 06
Spanac 07
Tomate 08
Castraveţi 09
din care: cornişon 10
Ardei 11
Vinete 12
Ridichi de lună 13
Dovlecei 14
Alte legume 15
Ciuperci - în solarii 16
Alte culturi în solarii cod (18 + ... + 22) 17
Căpşuni 18
Plante medicinale şi aromatice 19
Flori, plante ornamentale şi dendrologice 20
Răsaduri 21
Arbuşti fructiferi 22
Suprafaţa utilizată în solarii cod (01 + 17) 23
Ciuperci - în alte spaţii protejate1 24

   1) alte spaţii protejate decât serele şi solariile 

   c) Suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale pe raza localităţii 

- metri pătraţi -
Cultura Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
A B 1 2 3 4 5
Legume în grădini familiale - total (exclusiv sămânţă) cod (02 + 03 + ... + 06 + 08 + ... + 23) 01
Varză albă 02
Salată verde 03
Spanac 04
Tomate 05
Castraveţi 06
din care: cornişon 07
Ardei 08
Vinete 09
Dovleci 10
Dovlecei 11
Morcovi 12
Ţelină (rădăcină) 13
Usturoi 14
Ceapă 15
Sfeclă roşie 16
Ridichi de lună 17
Alte legume rădăcinoase (hrean, ridichi negre, pătrunjel, păstârnac etc.) 18
Legume pentru frunze (pătrunjel, mărar, leuştean etc.) 19
Mazăre păstăi 20
Fasole păstăi 21
Porumb zaharat 22
Alte legume 23
Cartofi total cod (25 + 26 + 27) 24
a) - timpurii şi semitimpurii 25
b) - de vară 26
c) - de toamnă 27

CAPITOLUL V
 
   a) Numărul pomilor răzleţi pe raza localităţii 

- bucăţi -
Specificare Cod rînd 2015 2016 2017 2018 2019
Pomi pe rod Pomi tineri Pomi pe rod Pomi tineri Pomi pe rod Pomi tineri Pomi pe rod Pomi tineri Pomi pe rod Pomi tineri
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pomi fructiferi - total cod 01
(02 + 03 + ... + 13)
Meri 02
Peri 03
Piersici 04
Caişi şi zarzări 05
Cireşi 06
Vişini 07
Pruni 08
Nectarini 09
Nuci 10
Aluni 11
Castani 12
Alţi pomi (gutui, migdali, etc) 13
Duzi 14

   Notă:  
    Se vor înregistra şi pomii din grădinile familiale. 

   b) Suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor pe raza localităţii 

Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
Supra- faţa Nr. Pomi1) Supra- faţa Nr. Pomi1) Supra- Faţa Nr. Pomi1) Supra- faţa Nr. Pomi1) Supra- faţa Nr. Pomi1)
ha ari - buc- ha ari - buc- ha ari - buc- ha ari - buc- ha ari - buc-
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pomi fructiferi - total cod (02 + 08 + 13 + . . . . . . + 22 + 25 + 26) 01
Meri cod (03 + . . . . . + 07) 02
Jonathan 03
Golden Delicios 04
Idared 05
Starkrimson 06
Alte soiuri 07
Peri cod (09 + . . . . . + 12) 08
Cure 09
Favorita lui Clapp 10
Williams 11
Alte soiuri 12
Piersici 13
Caişi şi zarzări 14
Cireşi 15
Vişini 16
Pruni 17
Nectarini 18
Nuci 19
Aluni 20
Castani 21
Alţi pomi (gutui, migdali etc) 22
Pepiniere pomicole 23
Suprafeţe defrişate 24 x x x x X
Livezi tinere 25
Livezi în declin 26
Teren în pregătire 27 x x x x X

   1) pomi pe rod pentru rândurile 02 la 22 

   c) Alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, pe raza localităţii 

Specificare Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
ha ari ha ari ha ari ha ari ha Ari
A B 1 2 3 4 5
Arbuşti fructiferi total cod (02 + 03) 01
- Arbuşti fructiferi pe rod 02
- Arbuşti fructiferi tineri 03
Plantaţii de duzi în masiv 04
Alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol1 05

   1) Plantaţii de pomi de Crăciun înfiinţate în teren agricol 

   d) Vii, pepiniere viticole şi hameişti situate pe raza localităţii 

Specia Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
ha ari ha ari ha ari ha ari ha Ari
A B 1 2 3 4 5
Vii pe rod pentru struguri de vin - total cod (02 + ... + 05) 01
Vii nobile pentru vinuri DOC 02
Vii nobile pentru vinuri IG 03
Vii nobile pentru alte vinuri 04
Vii hibride pentru vinuri 05
Vii nobile pe rod, pentru struguri de masă 06
Plantaţii de vii tinere 07
Pepiniere viticole 08
Plantaţii portaltoi 09
Teren în pregătire pentru plantaţii viticole 10
Terenuri cu vii abandonate 11
Hameişti pe rod 12
Hameişti tineri neintraţi pe rod 13
Teren în pregătire pentru plantaţii de hamei 14

CAPITOLUL VI
Suprafeţele efectiv irigate1) în câmp, situate pe raza localităţii 

Categorii de teren Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5
Teren arabil total cod (02 + . . . . + 19) 01
Grâu 02
Secară 03
Orz 04
Orzoaică 05
Porumb boabe 06
Orez 07
Floarea-soarelui 08
Soia boabe 09
Sfeclă de zahăr 10
Legume în câmp 11
Cartofi total 12
Porumb verde furajer 13
Alte plante anuale pentru fân şi masă verde 14
Trifoi şi amestec de plante furajere 15
Lucernă 16
Alte furaje perene 17
Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri 18
Alte culturi în teren arabil 19
Păşuni naturale 20
Fâneţe naturale 21
Vii şi pepiniere viticole 22
Hameişti 23
Plantaţii şi pepiniere pomicole 24
Arbuşti fructiferi 25
Total teren agricol cod (01 + 20 + ... + 25) 26

   1) Suprafaţa efectiv irigată reprezintă suprafaţa irigată cu cel puţin o udare. 

CAPITOLUL VII
Animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii - Situaţia la începutul semestrului*) 

Specie/categorie de animale cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bovine - total cod (02 + 08 + 13 + 26) 01
Bovine sub 1 an - total cod (03 + 05) 02
- Bovine femele sub 1 an 03
din care: sub 6 luni 04
- Bovine masculi sub 1 an 05
din care: sub 6 luni 06
Din 02: Viţei pentru sacrificare 07
Bovine de 1-2 ani - total cod (09 + 12) 08
- Bovine femele de 1-2 ani cod (10 + 11) 09
- pentru sacrificare 10
- altele 11
- Bovine masculi de 1-2 ani 12
Bovine de 2 ani şi peste - total cod (14 + 19) 13
- Bovine masculi de 2 ani şi peste cod (15 + 17 + 18) 14
- pentru reproducţie 15
din care: Tauri reproducători autorizaţi 16
- reformaţi (pentru sacrificare) 17
- pentru muncă 18
- Femele de 2 ani şi peste cod (20 + 23) 19
- Juninci - cod (21 + 22) 20
- pentru sacrificare 21
- altele 22
- Vaci cod (24 + 25) 23
- vaci pentru lapte 24
- vaci reformate (pentru sacrificare) 25
- Bubaline (27 + 28 + 29) 26
- Bivoliţe pentru reproducţie 27
- Bivoli autorizaţi pentru reproducţie 28
- Alte bubaline 29
Ovine - total cod (31 + ... + 35) 30
- oi - femele pentru reproducţie 31
- mioare montate 32
- tineret sub 1 an 33
- oi - alte categorii 34
- berbeci pentru reproducţie autorizaţi 35
Caprine - total cod (37 + ... + 40) 36
- capre 37
- ţapi 38
- tineret montat 39
- alte caprine 40
Porcine - total cod (42 + 43 + 45 + 49) 41
Purcei sub 20 kg 42
Porcine între 20-50 kg 43
din care: tineret de crescătorii (2-4 luni) 44
Porcine pentru îngrăşat - total cod 45
(46 + 47 + 48)
- cu greutate de 50-80 kg 46
- cu greutate de 81-110 kg 47
- cu greutate de peste 110 kg 48
Porcine pentru reproducţie de peste 50 kg - total (50 + 51 + 53) 49
- vieri de reproducţie autorizaţi 50
- scroafe montate 51
din care scroafe la prima montă 52
- scroafe nemontate 53
din care scrofiţe 54
din acestea: tineret femel de prăsilă (6-9 luni) 55
Cabaline - total din care: 56
- cabaline de muncă peste 3 ani 57
- armăsari pentru reproducţie autorizaţi 58
Măgari 59
Catâri 60
Iepuri total din care: 61
- iepuri femele pentru reproducţie 62
Animale de blană - total cod (64 + ... + 67) 63
- vulpi 64
- nurci 65
- nutrii 66
- Alte animale de blană 67
Păsări total cod (69 + ... + 74) 68
- galinacee 69
- curci 70
- raţe 71
- gâşte 72
- struţi 73
- alte păsări 74
Din cod 68 (păsări total) - total păsări adulte ouătoare 75
din care: găini ouătoare 76
Alte animale domestice şi/sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol 77
Familii de albine 1) 78
Peşti - total cod (80 + 86 + 92 + 98 + 104 + 110 + 116) 79
Ciprinide - total cod (81 + ... + 85) 80
- reproducători 81
- alevini 82
- puiet vara 1 83
- puiet vara 2 84
- peşte consum 85
Salmonide - total cod (87 + ... + 91) 86
- reproducători 87
- alevini 88
- puiet vara 1 89
- puiet vara 2 90
- peşte consum 91
Sturioni - total cod (93 + ... + 97) 92
- reproducători 93
- alevini 94
- puiet vara 1 95
- puiet vara 2 96
- peşte consum 97
Esocide - total cod (99 + ... + 103) 98
- reproducători 99
- alevini 100
- puiet vara 1 101
- puiet vara 2 102
- peşte consum 103
Percide - total cod (105 + ... + 109) 104
- reproducători 105
- alevini 106
- puiet vara 1 107
- puiet vara 2 108
- peşte consum 109
Siluride - total cod (111 + ... + 115) 110
- reproducători 111
- alevini 112
- puiet vara 1 113
- puiet vara 2 114
- peşte consum 115
Alti peşti - total cod (117 + ... + 121) 116
- reproducători 117
- alevini 118
- puiet vara 1 119
- puiet vara 2 120
- peşte consum 121

   *) unitatea de măsură: 
    capete - pentru rândurile 01-78; 
    tone - pentru rândurile 79-121; excepţie fac rândurile: 82; 88; 94; 100; 106; 112; 118; unde se înregistrează alevini în milioane bucăţi 

CAPITOLUL VIII
Evoluţia efectivelor de animale, în cursul anului, aflate în proprietate*) 

Specia/categoria de animale Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bovine total existente la începutul semestrului 01
Viţei obţinuţi 02
Cumpărări 03
Alte intrări 04
Vânzări 05
Tăieri 06
Animale moarte 07
Alte ieşiri 08
Bovine total existente la sfârşitul semestrului cod (01 + 02 + 03 + 0405-06-07-08) 09
din cod 01: Vaci şi bivoliţe existente la începutul semestrului 10
Cumpărări 11
Alte intrări 12
Vânzări 13
Tăieri 14
Animale moarte 15
Alte ieşiri 16
Vaci şi bivoliţe existente la sfârşitul semestrului cod (10 + 11 + 12-13-1415-16) 17
Ovine existente la începutul semestrului 18
Miei obţinuţi 19
Cumpărări 20
Alte intrări 21
Vânzări 22
Tăieri 23
Animale moarte 24
Alte ieşiri 25
Ovine existente la sfârşitul semestrului cod (18 + 19 + 20 + 2122-23-24-25) 26
Caprine existente la începutul semestrului 27
Iezi obţinuţi 28
Cumpărări 29
Alte intrări 30
Vânzări 31
Tăieri 32
Animale moarte 33
Alte ieşiri 34
Caprine existente la sfârşitul semestrului cod (27 + 28 + 29 + 3031-32-33-34) 35
Porcine existente la începutul semestrului 36
Purcei obţinuţi 37
Cumpărări 38
Alte intrări 39
Vânzări 40
Tăieri 41
Animale moarte 42
Alte ieşiri 43
Porcine existente la sfârşitul semestrului cod (36 + 37 + 38 + 3940-41-42-43) 44
Cabaline existente la începutul semestrului 45
Mânji obtinuţi 46
Cumpărări 47
Alte intrări 48
Vânzări 49
Tăieri 50
Animale moarte 51
Alte ieşiri 52
Cabaline existente la sfârşitul semestrului cod (45 + 46 + 47 + 4849-50-51-52) 53
Păsări existente la începutul semestrului 54
Pui obţinuţi 55
Cumpărări 56
Alte intrări 57
Vânzări 58
Tăieri 59
Păsări moarte 60
Alte ieşiri 61
Păsări existente la sfârşitul semestrului cod (54 + 55 + 56 + 5758-59-60-61) 62
Alte animale domestice şi/sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol existente la începutul semestrului 63
Alte animale obţinute 64
Cumpărări 65
Alte intrări 66
Vânzări 67
Tăieri 68
Animale moarte 69
Alte ieşiri 70
Alte animale domestice şi/sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, existente la sfârşitul semestrului cod (63 + 64 + 65 + 66-67-68-69-70) 71
Familii de albine1) existente la începutul semestrului 72
Familii noi de albine1) obţinute 73
Cumpărări 74
Alte intrări 75
Vânzări 76
Familii de albine1) moarte 77
Alte ieşiri 78
Familii de albine1) existente la sfârşitul semestrului (cod 72 + 73 + 74 + 75-76-77-78) 79
Peşti - existenţi la începutul semestrului 80
Puiet obţinut 81
Cumpărări 82
Vânzări 83
Pierderi material biologic 84
Peşti - existenţi la începutul semestrului (cod 81 + 82-83-84) 85

   *) unitatea de măsură: 
    capete - pentru rândurile 01-79; 
    tone - pentru rândurile 80-85; 

CAPITOLUL IX
Utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului 

- bucăţi -
Denumire Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
A B 1 2 3 4 5
Tractoare până la 45 CP 01
Tractoare între 46-65 CP 02
Tractoare între 66-100 CP 03
Tractoare între 101-140 CP 04
Tractoare între 141-200 CP 05
Tractoare între 201-280 CP 06
Tractoare peste 280 CP 07
Motocultoare 08
Motocositoare 09
Pluguri pentru tractor cu două trupiţe 10
Pluguri pentru tractor cu trei trupiţe 11
Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei trupiţe 12
Pluguri cu tracţiune animală 13
Cultivatoare 14
Grape cu tracţiune mecanică (toate tipurile) 15
Grape cu tracţiune animală 16
Combinatoare 17
Semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase – simple 18
Semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase – multifuncţionale 19
Semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase - semănat în teren nelucrat 20
Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare – simple 21
Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare - multifuncţionale 22
Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare- semănat în teren nelucrat 23
Semănători cu tracţiune animală 24
Maşini pentru plantat cartofi 25
Maşini pentru plantat răsaduri 26
Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice 27
Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte organice 28
Maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică – purtate 29
Maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică – tractate 30
Maşini pentru erbicidat 31
Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase 32
Combine autopropulsate pentru recoltat porumb 33
Combine autopropulsate pentru recoltat furaje 34
Batoze pentru cereale păioase 35
Combine pentru recoltat sfeclă de zahăr 36
Dislocatoare pentru sfeclă de zahăr 37
Maşini de decoletat sfeclă de zahăr 38
Combine şi maşini pentru recoltat cartofi 39
Cositori cu tracţiune mecanică 40
Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje 41
Prese pentru balotat paie şi fân - baloţi paralelipipedici 42
Prese pentru balotat paie şi fân - baloţi cilindrici 43
Remorci pentru tractor 44
Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate până la 1,5 tone 45
Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate peste 1,5 tone 46
Care şi căruţe 47
Încărcătoare hidraulice 48
Motopompe pentru irigat 49
Aripi de ploaie cu deplasare manuală 50
Instalaţii de irigat autodeplasabile cu tambur şi furtun 51
Instalaţii de irigat cu deplasare liniară 52
Instalaţii de irigat cu pivot 53
Instalaţii pentru muls mecanic 54
Instalaţii pentru prepararea furajelor 55
Instalaţii pentru evacuarea dejecţiilor 56
Instalaţii/cazan pentru fabricat ţuică/rachiu 57
Alte utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică 58
Mori cu ciocănele 59
Mori cu valţuri 60
Alte mori 61

CAPITOLUL X
 
   a) Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate pe raza localităţii 

Denumire Cod rd. 2015 2016 2017 2018 2019
Suprafaţa
- hectare -
Cantitatea
- kg-
Suprafaţa
- hectare -
Cantitatea
- kg-
Suprafaţa
- hectare -
Cantitatea
- kg-
Suprafaţa
- hectare -
Cantitatea
- kg-
Suprafaţa
- hectare -
Cantitatea
- kg-
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Îngrăşăminte chimice total 1) 01
a) Azotoase 02
b) Fosfatice 03
c) Potasice 04
Îngrăşăminte naturale 05
Amendamente 06
Insecticide1) 07
Fungicide1) 08
Erbicide1) - total, din care pentru: 09
a) grâu 10
b) porumb 11

   1) În echivalent substanţă activă. 

   b) Utilizarea îngrăşămintelor chimice (în echivalent substanţă activă) la principalele culturi 

Denumire Cod rd 2015
Total din care:
Azotoase Fosfatice Potasice
Suprafaţa
- hectare -
Cant. - kg - Suprafaţa
- hectare -
Cant. - kg - Suprafaţa
- hectare -
Cant. - kg - Suprafaţa
- hectare -
Cant. - kg -
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Îngrăşăminte chimice aplicate total cod rând (02 + 15) 01
A. Culturi arabile total cod rând (03 + + 14) 02
Grâu şi secară 03
Orz + Orzoaică de toamnă 04
Orzoaică de primăvară 05
Porumb şi sorg boabe 06
Floarea-soarelui 07
Rapiţă 08
Soia boabe 09
Sfeclă de zahăr 10
Cartofi total 11
Legume total 12
Plante de nutreţ total 13
Alte culturi în arabil 14
B. Culturi permanente total cod rând (16 + + 20) 15
Păşuni naturale 16
Fâneţe naturale 17
Vii şi hameişti 18
Livezi 19
Alte culturi permanente 20


Denumire Cod rd 2016
Total din care:
Azotoase Fosfatice Potasice
Suprafaţa - hectare - Cant. - kg- Suprafaţa - hectare - Cant. - kg- Suprafaţa - hectare - Cant. - kg- Suprafaţa - hectare - Cant. - kg-
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Îngrăşăminte chimice aplicate – total cod rând (02 + 15) 01
A. Culturi arabile total cod rând (03 + … + 14) 02
Grâu şi secară 03
Orz + Orzoaică de toamnă 04
Orzoaică de primăvară 05
Porumb şi sorg boabe 06
Floarea-soarelui 07
Rapiţă 08
Soia boabe 09
Sfeclă de zahăr 10
Cartofi – total 11
Legume – total 12
Plante de nutreţ – total 13
Alte culturi în arabil 14
B. Culturi permanente total cod rând (16 + … + 20) 15
Păşuni naturale 16
Fâneţe naturale 17
Vii şi hameişti 18
Livezi 19
Alte culturi permanente 20


Denumire Cod rd 2017
Total din care:
Azotoase Fosfatice Potasice
Suprafaţa
- hectare -
Cant. - kg- Suprafaţa
- hectare -
Cant. - kg- Suprafaţa - hectare - Cant. - kg- Suprafaţa - hectare - Cant. - kg-
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Îngrăşăminte chimice aplicate total cod rând (02 + 15) 01
A. Culturi arabile total cod rând (03 + + 14) 02
Grâu şi secară 03
Orz + Orzoaică de toamnă 04
Orzoaică de primăvară 05
Porumb şi sorg boabe 06
Floarea-soarelui 07
Rapiţă 08
Soia boabe 09
Sfeclă de zahăr 10
Cartofi total 11
Legume total 12
Plante de nutreţ total 13
Alte culturi în arabil 14
B. Culturi permanente total cod rând (16 + + 20) 15
Păşuni naturale 16
Fâneţe naturale 17
Vii şi hameişti 18
Livezi 19
Alte culturi permanente 20


Denumire Cod rd 2018
Total din care:
Azotoase Fosfatice Potasice
Suprafaţa
- hectare -
Cant. - kg- Suprafaţa
- hectare -
Cant. - kg- Suprafaţa - hectare - Cant. - kg- Suprafaţa - hectare - Cant. - kg-
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Îngrăşăminte chimice aplicate total cod rând (02 + 15) 01
A. Culturi arabile total cod rând (03 + + 14) 02
Grâu şi secară 03
Orz + Orzoaică de toamnă 04
Orzoaică de primăvară 05
Porumb şi sorg boabe 06
Floarea-soarelui 07
Rapiţă 08
Soia boabe 09
Sfeclă de zahăr 10
Cartofi total 11
Legume total 12
Plante de nutreţ total 13
Alte culturi în arabil 14
B. Culturi permanente total cod rând (16 + + 20) 15
Păşuni naturale 16
Fâneţe naturale 17
Vii şi hameişti 18
Livezi 19
Alte culturi permanente 20


Denumire Cod rd 2019
Total din care:
Azotoase Fosfatice Potasice
Suprafaţa - hectare - Cant. - kg- Suprafaţa - hectare - Cant. - kg- Suprafaţa - hectare - Cant. - kg- Suprafaţa - hectare - Cant. - kg-
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Îngrăşăminte chimice aplicate – total cod rând (02 + 15) 01
A. Culturi arabile total cod rând (03 + … + 14) 02
Grâu şi secară 03
Orz + Orzoaică de toamnă 04
Orzoaică de primăvară 05
Porumb şi sorg boabe 06
Floarea-soarelui 07
Rapiţă 08
Soia boabe 09
Sfeclă de zahăr 10
Cartofi – total 11
Legume – total 12
Plante de nutreţ – total 13
Alte culturi în arabil 14
B. Culturi permanente total cod rând (16 + … + 20) 15
Păşuni naturale 16
Fâneţe naturale 17
Vii şi hameişti 18
Livezi 19
Alte culturi permanente 20

CAPITOLUL XI
Clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii 

Date privind identificarea clădirii Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
Adresa clădirii Zona
A B C D 1 2 3 4 5
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 01
Tipul clădirii* 02
Anul terminării 03
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 04
Tipul clădirii* 05
Anul terminării 06
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 07
Tipul clădirii* 08
Anul terminării 09
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 10
Tipul clădirii* 11
Anul terminării 12
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 13
Tipul clădirii* 14
Anul terminării 15
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 16
Tipul clădirii* 17
Anul terminării 18
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Suprafaţa construită desfăşurată - m2 - 19
Tipul clădirii* 20
Anul terminării 21

CAPITOLUL XII
Atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate 

Nr./data avizului consultativ PRODUSE PENTRU CARE SE SOLICITĂ ATESTATUL Numărul atestatului/ data eliberării/vizării semestriale Seria şi nr. carnetului de comercializare/data eliberării
0 1 2 3

CAPITOLUL XIII
Menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici 

Numele şi prenumele defunctului Data decesului Date despre succesibili Nr./data înregistrării SPN/BIN către care se transmite
Numele şi prenumele ADRESA
Localitatea str./nr
0 1 2 3 4 5 6

    SPN - societate profesională notarială 
    BIN - birou individual notarial 

CAPITOLUL XIV
Înregistrări privind exercitarea dreptului de preemţiune 

Nr./data ofertei de vânzare Suprafaţa (ha) Numărul de Carte funciară AVIZ FINAL MADR/DADR Nr./data ADEVERINŢĂ DE VÂNZARE LIBERĂ Nr./data CUMPĂRĂTOR Numele şi prenumele Preţul (lei)
0 1 2 3 4 5 6

CAPITOLUL XVa
Înregistrări privind contractele de arendare 

Nr. crt. Nume şi prenume arendaş/ arendator Numărul contractului de arendă Data încheierii contractului de arendă Perioada de arendare Suprafaţa parcelei arendate Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Redevenţa (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

CAPITOLUL XVb
Înregistrări privind contractele de concesiune 

Nr. crt. Nume şi prenume concedent/ concesionar Numărul contractului de concesiune Data încheierii contractului de concesiune Perioada de concesiune Suprafaţa parcelei concesionate Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic
0 1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL XVI
Menţiuni speciale ANEXA Nr. 2
 
PARTEA II
Tabele centralizatoare 

    ROMÂNIA 
    REGISTRUL AGRICOL 
    2015-2019 
    Judeţul . . . . . . . . . . 
    Comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . . 
    Cod SIRUTA |_|_|_|_|_|_| 

CAPITOLUL I
Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol 

    Situaţia la începutul anului 

Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
A B 1 2 3 4 5
Poziţii ale gospodăriilor populaţiei/exploataţiilor agricole individuale/persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/asociaţiilor familiale cu domiciliul în localitate - total 01
- în satul de reşedinţă 02
în satul . . . . . . . . . . 03
- în satul . . . . . . . . . . 04
în satul . . . . . . . . . . 05
. . . . . . . . . . . . .
- în satul . . . . . . . . . . 19
Poziţii ale persoanelor cu domiciliul în alte localităţi 20
Poziţii ale unităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii 21

CAPITOLUL II
 
   a) Terenuri aflate în proprietate situate pe raza localităţii 

- hectare -
Categorii de folosinţă Cod rând 2015 2016 2017
Total localitate Gospodării/ exploataţii fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teren arabil (inclusiv sere şi solarii) 01
Păşuni naturale 02
Fâneţe naturale 03
Vii, pepiniere viticole şi hameişti 04
din care: - vii pe rod 05
- hameişti (total) 06
Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi 07
din care: - livezi pe rod 08
Grădini familiale1) 09
(Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09) 10
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 11
din care: păduri 12
Drumuri şi căi ferate 13
Construcţii 14
Terenuri degradate şi neproductive 15
Ape şi bălţi 16
Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 + 15 + 16) 17
Suprafaţa totală cod (10 + 17) 18


- hectare -
Categorii de folosinţă Cod rând 2018 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 13 14 15 16 17 18 19 20
Teren arabil (inclusiv sere şi solarii) 01
Păşuni naturale 02
Fâneţe naturale 03
Vii, pepiniere viticole şi hameişti 04
din care: - vii pe rod 05
- hameişti (total) 06
Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi 07
din care: - livezi pe rod 08
Grădini familiale1) 09
(Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09) 10
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 11
din care: păduri 12
Drumuri şi căi ferate 13
Construcţii 14
Terenuri degradate şi neproductive 15
Ape şi bălţi 16
Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 + 15 + 16) 17
Suprafaţa totală - cod (10 + 17) 18

   b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate 

ANUL 2015
Denumirea parcelei/tarlalei/ solei Cod Rând Suprafaţa Localizare parcelă/tarla/solă Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni
intravilan extravilan Nr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz
ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6 7


ANUL 2016
Denumirea parcelei/tarlalei/ solei Cod Rând Suprafaţa Localizare parcelă/tarla/solă Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni
intravilan extravilan Nr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz
ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6 7


ANUL 2017
Denumirea parcelei/tarlalei/ solei Cod Rând Suprafaţa Localizare parcelă/tarla/solă Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni
intravilan extravilan Nr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz
ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6 7


ANUL 2018
Denumirea parcelei/tarlalei/ solei Cod Rând Suprafaţa Localizare parcelă/tarla/solă Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni
intravilan extravilan Nr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz
ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6 7


ANUL 2019
Denumirea parcelei/tarlalei/ solei Cod Rând Suprafaţa Localizare parcelă/tarla/solă Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni
intravilan extravilan Nr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz
ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL III
Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii 

- hectare -
Specificare Cod rând 2015 2016 2017
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Suprafaţa agricolă în proprietate = Capitolul II, punctul a), cod 10 coloanele 1,5,9,13,17 01
Suprafaţa agricolă primită cod (03 + . . . + 08) 02
a) în arendă 03
b) în parte 04
c) cu titlu gratuit 05
d) în concesiune 06
e) în asociere 07
f) sub alte forme 08
Suprafaţa agricolă dată cod (10 + ... + 15) 09
a) în arendă 10
b) în parte 11
c) cu titlu gratuit 12
d) în concesiune 13
e) în asociere 14
f) sub alte forme 15
Din rând 09: - la Entităţi cu personalitate juridică 16
Suprafaţa agricolă utilizată cod (01 + 02- 09) 17


- hectare -
Specificare Cod rând 2018 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 13 14 15 16 17 18 19 20
Suprafaţa agricolă în proprietate = Capitolul II, punctul a), cod 10 coloanele 1,5,9,13,17 01
Suprafaţa agricolă primită cod (03 + . . . + 08) 02
g) în arendă 03
h) în parte 04
i) cu titlu gratuit 05
j) în concesiune 06
k) în asociere 07
l) sub alte forme 08
Suprafaţa agricolă dată cod (10 + ... + 15) 09
g) în arendă 10
h) în parte 11
i) cu titlu gratuit 12
j) în concesiune 13
k) în asociere 14
l) sub alte forme 15
Din rând 09: - la Entităţi cu personalitate juridică 16
Suprafaţa agricolă utilizată cod (01 + 02- 09) 17

CAPITOLUL IV
 
   a) Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii - culturi în câmp 

- hectare -
Cultura Cod rând 2015 2016 2017
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cereale pentru boabe – total (exclusiv sămânţa) 01
cod (02 + ... + 19)
Grâu comun de toamnă 02
Grâu comun de primăvară 03
Grâu dur de toamnă 04
Grâu dur de primăvară 05
Secară de toamnă 06
Secară de primăvară 07
Orz 08
Orzoaică de toamnă 09
Orzoaică de primăvară 10
Ovăz 11
Porumb boabe 12
Sorg pentru boabe 13
Triticale de toamnă 14
Triticale de primăvară 15
Orez 16
Mei 17
Hrişcă 18
Alte cereale 19
Leguminoase boabe – total (exclusiv sămânţa) cod (21 + ... + 26) 20
Mazăre boabe 21
Fasole boabe 22
Linte 23
Bob 24
Lupin 25
Alte leguminoase boabe (năut, măzăriche etc.) 26
Rădăcinoase – total cod (28 + 29 + 30) 27
Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânţă) 28
Sfeclă furajeră (exclusiv sămânţă) 29
Alte rădăcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) (exclusiv sămânţă) 30
Cartofi – total (exclusiv sămânţă) cod (32 + 33 + 34) 31
a) timpurii şi semitimpurii 32
b) de vară 33
c) de toamnă 34
Plante textile - total (exclusiv sămânţa) cod (36 + 37) 35
In pentru fibră 36
Cânepă pentru fibră 37
Plante oleaginoase - total (exclusiv sămânţa) cod (39 + ... + 47) 38
Floarea-soarelui 39
Rapiţă pentru ulei 40
Soia boabe 41
Muştar 42
In pentru ulei 43
Mac 44
Ricin 45
Şofrănel 46
Alte plante oleaginoase 47
Plante pentru alte industrializări – total (exclusiv sămânţa) cod (49 + ... + 53) 48
Tutun 49
Sorg pentru mături 50
Arahide 51
Cicoare 52
Alte plante pentru alte industrializări 53
Plante medicinale, aromatice şi condimente – total (exclusiv sămânţa) Cod (55 + ... + 61) 54
Coriandru 55
Chimion 56
Fenicul 57
Levănţică 58
Mentă 59
Anason 60
Alte plante medicinale, aromatice şi condimente 61
Legume în câmp - total (exclusiv sămânţa) cod (63 + ... + 73 + 75 + ... + 92) 62
Conopidă şi brocoli 63
Varză albă 64
Gulii şi gulioare 65
Alte vărzoase (varză roşie, varză de Bruxelles, etc.) 66
Ţelină frunze 67
Praz 68
Salată 69
Spanac 70
Alte legume cultivate pentru frunze 71
Tomate total 72
Castraveţi total 73
din care: cornişon 74
Ardei total 75
Vinete 76
Dovleci 77
Dovlecei 78
Alte legume cultivate pentru fruct 79
Morcovi 80
Usturoi 81
Ceapă 82
Sfeclă roşie 83
Ţelină (rădăcină) 84
Alte legume rădăcinoase (albitură, hrean, ridichi de lună, ridichi negre, etc.) 85
Mazăre păstăi 86
Fasole păstăi 87
Alte legume păstăi 88
Porumb zaharat 89
Ciuperci cultivate 90
Pepeni verzi 91
Pepeni galbeni 92
Plante de nutreţ – total (exclusiv sămânţa) cod (94 + ... + 98 + 174) 93
Porumb verde furajer 94
Alte plante anuale pentru fân şi masă verde 95
Trifoi şi amestec de plante furajere 96
Lucernă 97
Alte plante furajere perene 98
Culturi energetice - total cod (100 + ... + 104) 99
Salcie energetica 100
Plop energetic 101
Miscanthus giganteus (iarba elefantului) 102
Cynara cardunculus (anghinare) 103
Alte culturi energetice 104
Plante pentru 105
producerea de
seminţe şi
seminceri, loturi
semincere pentru
comercializare - total
cod (106 + 123 + 127 +
131 + 132 + 135 + 142
+ 145 + 150 + 165)
a) Cereale pentru sămânţă –total cod (107 + ... + 122) 106
Grâu comun de toamnă 107
Grâu comun de primăvară 108
Grâu dur de toamnă 109
Grâu dur de primăvară 110
Secară de toamnă 111
Secară de primăvară 112
Orz 113
Orzoaică de toamnă 114
Orzoaică de primăvară 115
Ovăz 116
Porumb boabe 117
Sorg pentru boabe 118
Triticale de toamnă 119
Triticale de primăvară 120
Orez 121
Alte cereale pentru sămânţă (mei, hrişcă, etc.) 122
b) Leguminoase boabe pentru sămânţă – total cod (124 + 125 + 126) 123
Mazăre boabe 124
Fasole boabe 125
Alte leguminoase boabe pentru sămânţă (linte, bob, lupin, etc.) 126
c) Rădăcinoase pentru sămânţă – total cod (128 + 129 + 130) 127
Sfeclă de zahăr 128
Sfeclă furajeră 129
Alte rădăcinoase furajere pentru sămânţă 130
d) Cartofi pentru samânţă 131
e) Plante textile pentru sămânţă - total cod (133 + 134) 132
In pentru fibră 133
Cânepă pentru fibră 134
f) Plante oleaginoase pentru sămânţă - total cod (136 + ... + 141) 135
Floarea-soarelui 136
Rapiţă pentru ulei 137
Soia boabe 138
Muştar 139
In pentru ulei 140
Alte plante oleaginoase pentru sămânţă 141
g) Plante pentru alte industrializări pentru sămânţă – total cod (143 + 144) 142
Tutun 143
Sorg pentru mături 144
h) Plante medicinale, aromatice şi condimente pentru sămânţă – total cod (146 + 147 + 148 + 149) 145
Coriandru 146
Chimion 147
Fenicul 148
Alte plante medicinale, aromatice şi condimente pentru sămânţă 149
i) Culturi horticole pentru sămânţă –total cod (151 + ... + 164) 150
Tomate 151
Ceapă sămânţă 152
Arpagic 153
Usturoi 154
Varză 155
Ardei 156
Castraveţi 157
Rădăcinoase 158
Mazăre păstăi 159
Fasole păstăi 160
Pepeni verzi 161
Pepeni galbeni 162
Alte seminţe horticole 163
Seminceri legumicoli (plante mamă) 164
j) Plante de nutreţ pentru sămânţă –total cod (166 + 167 + 168) 165
Leguminoase perene 166
Graminee perene 167
Anuale şi bianuale 168
Căpşunerii 169
Flori, plante ornamentale şi dendrologice în câmp 170
Răsadniţe 171
Suprafaţa construită a serelor 172
Suprafaţa construită a solariilor 173
Pajişti temporare arificiale (însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) 174
Câmpuri experimentale 175
Alte culturi în teren arabil 176
Total suprafaţă arabilă cultivată cod (01 + 20 + 27 + 31 + 35 + 38 + 48 + 54 + 62 + 93 + 99 + 105 + 1 69 + ... + 176) 177
Teren necultivat d.c: 178
- teren necultivat în sere şi solarii 179
Ogoare 180
Total teren arabil cod (177 + 178 + 180) 181


- hectare -
Cultura Cod rând 2018 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 13 14 15 16 17 18 19 20
Cereale pentru boabe – total (exclusiv sămânţa) cod (02 + ... + 19) 01
Grâu comun de toamnă 02
Grâu comun de primăvară 03
Grâu dur de toamnă 04
Grâu dur de primăvară 05
Secară de toamnă 06
Secară de primăvară 07
Orz 08
Orzoaică de toamnă 09
Orzoaică de primăvară 10
Ovăz 11
Porumb boabe 12
Sorg pentru boabe 13
Triticale de toamnă 14
Triticale de primăvară 15
Orez 16
Mei 17
Hrişcă 18
Alte cereale 19
Leguminoase boabe – total (exclusiv sămânţa) cod (21 + ... + 26) 20
Mazăre boabe 21
Fasole boabe 22
Linte 23
Bob 24
Lupin 25
Alte leguminoase boabe (năut, măzăriche etc.) 26
Rădăcinoase – total cod (28 + 29 + 30) 27
Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânţă) 28
Sfeclă furajeră (exclusiv sămânţă) 29
Alte rădăcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) (exclusiv sămânţă) 30
Cartofi – total (exclusiv sămânţă) cod (32 + 33 + 34) 31
a) timpurii şi semitimpurii 32
b) de vară 33
c) de toamnă 34
Plante textile - total (exclusiv sămânţa) cod (36 + 37) 35
In pentru fibră 36
Cânepă pentru fibră 37
Plante oleaginoase - total (exclusiv sămânţa) cod (39 + ... + 47) 38
Floarea-soarelui 39
Rapiţă pentru ulei 40
Soia boabe 41
Muştar 42
In pentru ulei 43
Mac 44
Ricin 45
Şofrănel 46
Alte plante oleaginoase 47
Plante pentru alte industrializări – total (exclusiv sămânţa) cod (49 + ... + 53) 48
Tutun 49
Sorg pentru mături 50
Arahide 51
Cicoare 52
Alte plante pentru alte industrializări 53
Plante medicinale, aromatice şi condimente – total (exclusiv 54
sămânţa) Cod (55 + ... + 61)
Coriandru 55
Chimion 56
Fenicul 57
Levănţică 58
Mentă 59
Anason 60
Alte plante medicinale, aromatice şi condimente 61
Legume în câmp - total (exclusiv sămânţa) cod (63 + ... + 73 + 75 + ... + 92) 62
Conopidă şi brocoli 63
Varză albă 64
Gulii şi gulioare 65
Alte vărzoase (varză roşie, varză de Bruxelles, etc.) 66
Ţelină frunze 67
Praz 68
Salată 69
Spanac 70
Alte legume cultivate pentru frunze 71
Tomate total 72
Castraveţi total 73
din care: cornişon 74
Ardei total 75
Vinete 76
Dovleci 77
Dovlecei 78
Alte legume cultivate pentru fruct 79
Morcovi 80
Usturoi 81
Ceapă 82
Sfeclă roşie 83
Ţelină (rădăcină) 84
Alte legume rădăcinoase (albitură, hrean, ridichi de lună, ridichi negre, etc.) 85
Mazăre păstăi 86
Fasole păstăi 87
Alte legume păstăi 88
Porumb zaharat 89
Ciuperci cultivate 90
Pepeni verzi 91
Pepeni galbeni 92
Plante de nutreţ – total (exclusiv sămânţa) cod (94 + ... + 98 + 174) 93
Porumb verde furajer 94
Alte plante anuale pentru fân şi masă verde 95
Trifoi şi amestec de plante furajere 96
Lucernă 97
Alte plante furajere perene 98
Culturi energetice - total cod (100 + ... + 104) 99
Salcie energetica 100
Plop energetic 101
Miscanthus giganteus (iarba elefantului) 102
Cynara cardunculus (anghinare) 103
Alte culturi energetice 104
Plante pentru 105
producerea de
seminţe şi
seminceri, loturi
semincere pentru
comercializare - total
cod (106 + 123 + 127 +
131 + 132 + 135 + 142
+ 145 + 150 + 165)
a) Cereale pentru sămânţă –total cod (107 + ... + 122) 106
Grâu comun de toamnă 107
Grâu comun de primăvară 108
Grâu dur de toamnă 109
Grâu dur de primăvară 110
Secară de toamnă 111
Secară de primăvară 112
Orz 113
Orzoaică de toamnă 114
Orzoaică de primăvară 115
Ovăz 116
Porumb boabe 117
Sorg pentru boabe 118
Triticale de toamnă 119
Triticale de primăvară 120
Orez 121
Alte cereale pentru sămânţă (mei, hrişcă, etc.) 122
b) Leguminoase boabe pentru sămânţă – total cod (124 + 125 + 126) 123
Mazăre boabe 124
Fasole boabe 125
Alte leguminoase boabe pentru sămânţă (linte, bob, lupin, etc.) 126
c) Rădăcinoase pentru sămânţă – total cod (128 + 129 + 130) 127
Sfeclă de zahăr 128
Sfeclă furajeră 129
Alte rădăcinoase furajere pentru sămânţă 130
d) Cartofi pentru samânţă 131
e) Plante textile pentru sămânţă - total cod (133 + 134) 132
In pentru fibră 133
Cânepă pentru fibră 134
f) Plante oleaginoase pentru sămânţă - total cod (136 + ... + 141) 135
Floarea-soarelui 136
Rapiţă pentru ulei 137
Soia boabe 138
Muştar 139
In pentru ulei 140
Alte plante oleaginoase pentru sămânţă 141
g) Plante pentru alte industrializări pentru sămânţă – total cod (143 + 144) 142
Tutun 143
Sorg pentru mături 144
h) Plante medicinale, aromatice şi condimente pentru sămânţă – total cod (146 + 147 + 148 + 149) 145
Coriandru 146
Chimion 147
Fenicul 148
Alte plante medicinale, aromatice şi condimente pentru sămânţă 149
i) Culturi horticole pentru sămânţă –total cod (151 + ... + 164) 150
Tomate 151
Ceapă sămânţă 152
Arpagic 153
Usturoi 154
Varză 155
Ardei 156
Castraveţi 157
Rădăcinoase 158
Mazăre păstăi 159
Fasole păstăi 160
Pepeni verzi 161
Pepeni galbeni 162
Alte seminţe horticole 163
Seminceri legumicoli (plante mamă) 164
j) Plante de nutreţ pentru sămânţă –total cod (166 + 167 + 168) 165
Leguminoase perene 166
Graminee perene 167
Anuale şi bianuale 168
Căpşunerii 169
Flori, plante ornamentale şi dendrologice în câmp 170
Răsadniţe 171
Suprafaţa construită a serelor 172
Suprafaţa construită a solariilor 173
Pajişti temporare arificiale (însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) 174
Câmpuri experimentale 175
Alte culturi în teren arabil 176
Total suprafaţă arabilă cultivată cod (01 + 20 + 27 + 31 + 35 177
+ 38 + 48 + 54 + 62 + 93 + 99 + 105 + 1 69 + ... + 176)
Teren necultivat d.c: 178
- teren necultivat în sere şi solarii 179
Ogoare 180
Total teren arabil cod (177 + 178 + 180) 181

   a1) Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii 

Cultura Cod rând 2015 2016 2017
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Culturi succesive în câmp cod (02 + ... + 09) 01
Porumb boabe 02
Porumb verde furajer 03
Tomate 04
Varză alba 05
Castraveţi 06
Fasole verde 07
Alte plante anuale pentru fân şi masă verde 08
Alte culturi succesive 09
Culturi intercalate – total Cod (11 + 12 + 16 + ... + 22) 10
Fasole boabe 11
Cartofi total cod (13 + 14 + 15) 12
a) - timpurii şi semitimpurii 13
b) - de vară 14
c) - de toamnă 15
Căpşuni 16
Pepeni verzi 17
Pepeni galbeni 18
Dovleci furajeri 19
Lucernă 20
Trifoi 21
Alte culturi intercalate 22
Culturi modificate genetic cod (24 + 25) 23
Porumb 24
Alte culturi modificate genetic 25


Cultura Cod rând 2018 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 13 14 15 16 17 18 19 20
Culturi succesive în câmp cod (02 + ... + 09) 01
Porumb boabe 02
Porumb verde furajer 03
Tomate 04
Varză alba 05
Castraveţi 06
Fasole verde 07
Alte plante anuale pentru fân şi masă verde 08
Alte culturi succesive 09
Culturi intercalate – total Cod (11 + 12 + 16 + ... + 22) 10
Fasole boabe 11
Cartofi total cod (13 + 14 + 15) 12
a) - timpurii şi semitimpurii 13
b) - de vară 14
c) - de toamnă 15
Căpşuni 16
Pepeni verzi 17
Pepeni galbeni 18
Dovleci furajeri 19
Lucernă 20
Trifoi 21
Alte culturi intercalate 22
Culturi modificate genetic cod (24 + 25) 23
Porumb 24
Alte culturi modificate genetic 25

   b1) Suprafaţa cultivată în sere pe raza localităţii 

- metri pătraţi -
Cultura Cod rând 2015 2016 2017
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Legume în sere – total exclusiv sămânţă cod (02 + 03 + ... + 09 + 11 + . . . + 16) 01
Varză albă 02
Varză roşie 03
Gulii şi gulioare 04
Alte vărzoase 05
Salată verde 06
Spanac 07
Tomate 08
Castraveţi 09
din care: cornişon 10
Ardei 11
Vinete 12
Ridichi de lună 13
Dovlecei 14
Alte legume 15
Ciuperci - în sere şi/sau solarii 16
Alte culturi în sere cod (18 + ... + 22) 17
Căpşuni 18
Plante medicinale şi aromatice 19
Flori, plante ornamentale şi dendrologice 20
Răsaduri 21
Arbuşti fructiferi 22
Suprafaţa utilizată în sere cod (01 + 17) 23


- metri pătraţi -
Cultura Cod rând 2018 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Legume în sere – total exclusiv sămânţă cod 01
(02 + 03 + ... + 09 + 11 + . . . + 16)
Varză albă 02
Varză roşie 03
Gulii şi gulioare 04
Alte vărzoase 05
Salată verde 06
Spanac 07
Tomate 08
Castraveţi 09
din care: cornişon 10
Ardei 11
Vinete 12
Ridichi de lună 13
Dovlecei 14
Alte legume 15
Ciuperci - în sere şi/sau solarii 16
Alte culturi în sere cod (18 + ... + 22) 17
Căpşuni 18
Plante medicinale şi aromatice 19
Flori, plante ornamentale şi dendrologice 20
Răsaduri 21
Arbuşti fructiferi 22
Suprafaţa utilizată în sere cod (01 + 17) 23

   b2) Suprafaţa cultivată în solarii şi alte spaţii protejate1) pe raza localităţii 

- metri pătraţi -
Cultura Cod rând 2015 2016 2017
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Legume în solarii – total exclusiv sămânţă cod (02 + 03 + ... + 09 + 11 + . . . + 16) 01
Varză albă 02
Varză roşie 03
Gulii şi gulioare 04
Alte vărzoase 05
Salată verde 06
Spanac 07
Tomate 08
Castraveţi 09
din care: cornişon 10
Ardei 11
Vinete 12
Ridichi de lună 13
Dovlecei 14
Alte legume 15
Ciuperci - în sere şi/sau solarii 16
Alte culturi în solarii cod (18 + ... + 22) 17
Căpşuni 18
Plante medicinale şi aromatice 19
Flori, plante ornamentale şi dendrologice 20
Răsaduri 21
Arbuşti fructiferi 22
Suprafaţa utilizată în solarii cod (01 + 17) 23
Ciuperci - în alte spaţii protejate 24


- metri pătraţi -
Cultura Cod rând 2018 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Legume în solarii – total exclusiv sămânţă cod (02 + 03 + ... + 09 + 11 + . . . + 16) 01
Varză albă 02
Varză roşie 03
Gulii şi gulioare 04
Alte vărzoase 05
Salată verde 06
Spanac 07
Tomate 08
Castraveţi 09
din care: cornişon 10
Ardei 11
Vinete 12
Ridichi de lună 13
Dovlecei 14
Alte legume 15
Ciuperci - în sere şi/sau solarii 16
Alte culturi în solarii cod (18 + ... + 22) 17
Căpşuni 18
Plante medicinale şi aromatice 19
Flori, plante ornamentale şi dendrologice 20
Răsaduri 21
Arbuşti fructiferi 22
Suprafaţa utilizată în solarii cod (01 + 17) 23
Ciuperci - în alte spaţii protejate 24

   1) alte spaţii protejate decât serele şi solariile 

   c) Suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale pe raza localităţii 

- metri pătraţi -
Cultura Cod rând 2015 2016 2017
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Legume în grădini familiale -total (exclusiv sămânţă) cod (02 + 03 + ... + 06 + 08 + . . . + 23) 01
Varză albă 02
Salată verde 03
Spanac 04
Tomate 05
Castraveţi 06
din care: cornişon 07
Ardei 08
Vinete 09
Dovleci 10
Dovlecei 11
Morcovi 12
Ţelină (rădăcină) 13
Usturoi 14
Ceapă 15
Sfeclă roşie 16
Ridichi de lună 17
Alte legume rădăcinoase (hrean, ridichi negre, pătrunjel, păstârnac etc.) 18
Legume pentru frunze 19
(pătrunjel, mărar, leuştean etc.)
Mazăre păstăi 20
Fasole păstăi 21
Porumb zaharat 22
Alte legume 23
Cartofi total cod (25 + 26 + 27) 24
a) - timpurii şi semitimpurii 25
b) - de vară 26
c) - de toamnă 27


- metri pătraţi -
Cultura Cod rând 2018 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Legume în grădini familiale –total (exclusiv sămânţă) cod (02 + 03 + ... + 06 + 08 + . . . + 23) 01
Varză albă 02
Salată verde 03
Spanac 04
Tomate 05
Castraveţi 06
din care: cornişon 07
Ardei 08
Vinete 09
Dovleci 10
Dovlecei 11
Morcovi 12
Ţelină (rădăcină) 13
Usturoi 14
Ceapă 15
Sfeclă roşie 16
Ridichi de lună 17
Alte legume rădăcinoase (hrean, ridichi negre, pătrunjel, păstârnac etc.) 18
Legume pentru frunze (pătrunjel, mărar, leuştean etc.) 19
Mazăre păstăi 20
Fasole păstăi 21
Porumb zaharat 22
Alte legume 23
Cartofi total cod (25 + 26 + 27) 24
a) - timpurii şi semitimpurii 25
b) - de vară 26
c) - de toamnă 27

CAPITOLUL V
 
   a) Pomi fructiferi răzleţi pe raza localităţii 

- bucăţi -
Denumire specii Pomi pe rod/pomi tineri Cod rând 2015 2016
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8
Pomi fructiferi - total Pe rod cod rând (03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 13 + + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25) 01
Tineri cod rând (04 + 06 + 08 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + + 22 + 24 + 26) 02
Meri Pe rod 03
Tineri 04
Peri Pe rod 05
Tineri 06
Piersici Pe rod 07
Tineri 08
Caişi şi zarzări Pe rod 09
Tineri 10
Cireşi Pe rod 11
Tineri 12
Vişini Pe rod 13
Tineri 14
Pruni Pe rod 15
Tineri 16
Nectarini Pe rod 17
Tineri 18
Nuci Pe rod 19
Tineri 20
Aluni Pe rod 21
Tineri 22
Castani Pe rod 23
Tineri 24
Alţi pomi (gutui, migdali, etc) Pe rod 25
Tineri 26
Duzi 27


- bucăţi -
Denumire specii Pomi pe rod/pomi tineri Cod rând 2017 2018
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B C 9 10 11 12 13 14 15 16
Pomi fructiferi - total Pe rod cod rând (03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 13 + + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25) 01
Tineri cod rând (04 + 06 + 08 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + + 22 + 24 + 26) 02
Meri Pe rod 03
Tineri 04
Peri Pe rod 05
Tineri 06
Piersici Pe rod 07
Tineri 08
Caişi şi zarzări Pe rod 09
Tineri 10
Cireşi Pe rod 11
Tineri 12
Vişini Pe rod 13
Tineri 14
Pruni Pe rod 15
Tineri 16
Nectarini Pe rod 17
Tineri 18
Nuci Pe rod 19
Tineri 20
Aluni Pe rod 21
Tineri 22
Castani Pe rod 23
Tineri 24
Alţi pomi (gutui, migdali, etc) Pe rod 25
Tineri 26
Duzi 27


- bucăţi -
Denumire specii Pomi pe rod/pomi tineri Cod rând 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B C 17 18 19 20
Pomi fructiferi - total Pe rod cod rând (03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 13 + + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25) 01
Tineri cod rând (04 + 06 + 08 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + + 22 + 24 + 26) 02
Meri Pe rod 03
Tineri 04
Peri Pe rod 05
Tineri 06
Piersici Pe rod 07
Tineri 08
Caişi şi zarzări Pe rod 09
Tineri 10
Cireşi Pe rod 11
Tineri 12
Vişini Pe rod 13
Tineri 14
Pruni Pe rod 15
Tineri 16
Nectarini Pe rod 17
Tineri 18
Nuci Pe rod 19
Tineri 20
Aluni Pe rod 21
Tineri 22
Castani Pe rod 23
Tineri 24
Alţi pomi (gutui, migdali, etc) Pe rod 25
Tineri 26
Duzi 27

   b) Suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor pe raza localităţii 

Denumire Suprafaţa - ha -/
Nr. Pomi1) - bucăţi-
Cod rând 2015 2016
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8
Pomi fructiferi - total Suprafaţa cod 01
rând
(03 + 15 + 25 +
27 + 29 + 31 + 33
35 + 37 + 39 + 41
+ 43 + 47 + 49)
Nr. Pomi cod 02
rând
(04 + 16 + 26 +
28 + 30 + 32 + 34
+ 36 + 38 + 40 +
42 + 44 + 48 + 50
)
Meri Suprafaţa (05 + 07 + 09 + 11 + 13) 03
Nr. Pomi (06 + 08 + 10 + 12 + 14) 04
Jonathan Suprafaţa 05
Nr. pomi 06
Golden Delicios Suprafaţa 07
Nr. pomi 08
Idared Suprafaţa 09
Nr. pomi 10
Starkrimson Suprafaţa 11
Nr. pomi 12
Alte soiuri Suprafaţa 13
Nr. pomi 14
Peri Suprafaţa (17 + 19 + 21 + 23) 15
Nr. Pomi (18 + 20 + 22 + 24) 16
Cure Suprafaţa 17
Nr. pomi 18
Favorita lui Clapp Suprafaţa 19
Nr. pomi 20
Williams Suprafaţa 21
Nr. pomi 22
Alte soiuri Suprafaţa 23
Nr. pomi 24
Piersici Suprafaţa 25
Nr. pomi 26
Caişi şi zarzări Suprafaţa 27
Nr. pomi 28
Cireşi Suprafaţa 29
Nr. pomi 30
Vişini Suprafaţa 31
Nr. pomi 32
Pruni Suprafaţa 33
Nr. pomi 34
Nectarini Suprafaţa 35
Nr. pomi 36
Nuci Suprafaţa 37
Nr. pomi 38
Aluni Suprafaţa 39
Nr. pomi 40
Castani Suprafaţa 41
Nr. pomi 42
Alţi pomi (gutui, migdali, etc) Suprafaţa 43
Nr. pomi 44
Pepiniere pomicole Suprafaţa 45
Nr. puieţi 46
Livezi tinere Suprafaţa 47
Nr. pomi 48
Livezi în declin Suprafaţa 49
Nr. pomi 50
Suprafeţe defrişate Suprafaţa 51
Teren în pregătire Suprafaţa 52


Denumire Suprafaţa - ha-/
Nr. Pomi1)- bucăţi-
Cod rând 2017 2018
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ ex- ploa- taţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B C 9 10 11 12 13 14 15 16
Pomi fructiferi - total Suprafaţa cod 01
rând
(03 + 15 + 25 +
27 + 29 + 31 + 333
5 + 37 + 39 + 41 + 4
3 + 47 + 49)
Nr. Pomi cod 02
rând
(04 + 16 + 26 +
28 + 30 + 32 + 34 +
36 + 38 + 40 + 42 +
44 + 48 + + 50)
Meri Suprafaţa (05 + 07 + 09 + 11 + 13) 03
Nr. Pomi (06 + 08 + 10 + 12 + 14) 04
Jonathan Suprafaţa 05
Nr. pomi 06
Golden Delicios Suprafaţa 07
Nr. pomi 08
Idared Suprafaţa 09
Nr. pomi 10
Starkrimson Suprafaţa 11
Nr. pomi 12
Alte soiuri Suprafaţa 13
Nr. pomi 14
Peri Suprafaţa (17 + 19 + 21 + 23) 15
Nr. Pomi (18 + 20 + 22 + 24) 16
Cure Suprafaţa 17
Nr. pomi 18
Favorita lui Clapp Suprafaţa 19
Nr. pomi 20
Williams Suprafaţa 21
Nr. pomi 22
Alte soiuri Suprafaţa 23
Nr. pomi 24
Piersici Suprafaţa 25
Nr. pomi 26
Caişi şi zarzări Suprafaţa 27
Nr. pomi 28
Cireşi Suprafaţa 29
Nr. pomi 30
Vişini Suprafaţa 31
Nr. pomi 32
Pruni Suprafaţa 33
Nr. pomi 34
Nectarini Suprafaţa 35
Nr. pomi 36
Nuci Suprafaţa 37
Nr. pomi 38
Aluni Suprafaţa 39
Nr. pomi 40
Castani Suprafaţa 41
Nr. pomi 42
Alţi pomi (gutui, migdali, etc) Suprafaţa 43
Nr. pomi 44
Pepiniere pomicole Suprafaţa 45
Nr. puieţi 46
Livezi tinere Suprafaţa 47
Nr. pomi 48
Livezi în declin Suprafaţa 49
Nr. pomi 50
Suprafeţe defrişate Suprafaţa 51
Teren în pregătire Suprafaţa 52


Denumire Suprafaţa - ha-/ Nr. Pomi1) -bucăţi- Cod rând 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu perso- nalitat e juridică care au activitate pe raza localităţii
A B C 17 18 19 20
Pomi fructiferi - total Suprafaţa cod 01
rând
(03 + 15 + 25 +
27 + 29 + 31 + 3335
+ 37 + 39 + 41 + 43 + 47 + 49)
Nr. Pomi cod rând 02
(04 + 16 + 26 +
28 + 30 + 32 + 34 + 3
6 + 38 + 40 + 42 + 44
+ 48 + + 50)
Meri Suprafaţa (05 + 07 + 09 + 11 + 13) 03
Nr. Pomi (06 + 08 + 10 + 12 + 14) 04
Jonathan Suprafaţa 05
Nr. pomi 06
Golden Delicios Suprafaţa 07
Nr. pomi 08
Idared Suprafaţa 09
Nr. pomi 10
Starkrimson Suprafaţa 11
Nr. pomi 12
Alte soiuri Suprafaţa 13
Nr. pomi 14
Peri Suprafaţa (17 + 19 + 21 + 23) 15
Nr. Pomi 16
(18 + 20 + 22 + 24)
Cure Suprafaţa 17
Nr. pomi 18
Favorita lui Clapp Suprafaţa 19
Nr. pomi 20
Williams Suprafaţa 21
Nr. pomi 22
Alte soiuri Suprafaţa 23
Nr. pomi 24
Piersici Suprafaţa 25
Nr. pomi 26
Caişi şi zarzări Suprafaţa 27
Nr. pomi 28
Cireşi Suprafaţa 29
Nr. pomi 30
Vişini Suprafaţa 31
Nr. pomi 32
Pruni Suprafaţa 33
Nr. pomi 34
Nectarini Suprafaţa 35
Nr. pomi 36
Nuci Suprafaţa 37
Nr. pomi 38
Aluni Suprafaţa 39
Nr. pomi 40
Castani Suprafaţa 41
Nr. pomi 42
Alţi pomi (gutui, migdali, etc) Suprafaţa 43
Nr. pomi 44
Pepiniere pomicole Suprafaţa 45
Nr. puieţi 46
Livezi tinere Suprafaţa 47
Nr. pomi 48
Livezi în declin Suprafaţa 49
Nr. pomi 50
Suprafeţe defrişate Suprafaţa 51
Teren în pregătire Suprafaţa 52

   1) Număr pomi pe rod pentru rândurile: 04, 16, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50 

   c) Alte plantaţii pomicole situate în teren agricol, pe raza localităţii 

- hectare -
Denumire Cod rând 2015 2016
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Arbuşti fructiferi total cod (02 + 03) 01
- Arbuşti fructiferi pe rod 02
- Arbuşti fructiferi tineri 03
Plantaţii de duzi în masiv 04
Alte plantaţii de pomi în teren agricol1) 05


- hectare -
Denumire Cod rând 2017 2018
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 9 10 11 12 13 14 15 16
Arbuşti fructiferi total cod (02 + 03) 01
- Arbuşti fructiferi pe rod 02
- Arbuşti fructiferi tineri 03
Plantaţii de duzi în masiv 04
Alte plantaţii de pomi în teren agricol1) 05


- hectare -
Denumire Cod rând 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 17 18 19 20
Arbuşti fructiferi total cod (02 + 03) 01
- Arbuşti fructiferi pe rod 02
- Arbuşti fructiferi tineri 03
Plantaţii de duzi în masiv 04
Alte plantaţii de pomi în teren agricol1) 05

   1) Plantaţii de pomi de Crăciun înfiinţate în teren agricol 

   d) Vii, pepiniere viticole şi hameişti situate pe raza localităţii 

- hectare -
Denumire Cod rând 2015 2016
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Vii pe rod pentru struguri de vin - total cod (02 + ... + 05) 01
Vii nobile pentru vinuri DOC 02
Vii nobile pentru vinuri IG 03
Vii nobile pentru alte vinuri 04
Vii hibride pentru vinuri 05
Vii nobile pe rod, pentru struguri de masă 06
Plantaţii de vii tinere 07
Pepiniere viticole 08
Plantaţii portaltoi 09
Teren în pregătire pentru plantaţii viticole 10
Terenuri cu vii abandonate 11
Hameişti pe rod 12
Hameişti tineri neintraţi pe rod 13
Teren în pregătire pentru plantaţii de hamei 14


- hectare -
Denumire Cod rând 2017 2018
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 9 10 11 12 13 14 15 16
Vii pe rod pentru struguri de vin - total cod (02 + ... + 05) 01
Vii nobile pentru vinuri DOC 02
Vii nobile pentru vinuri IG 03
Vii nobile pentru alte vinuri 04
Vii hibride pentru vinuri 05
Vii nobile pe rod, pentru struguri de masă 06
Plantaţii de vii tinere 07
Pepiniere viticole 08
Plantaţii portaltoi 09
Teren în pregătire pentru plantaţii viticole 10
Terenuri cu vii abandonate 11
Hameişti pe rod 12
Hameişti tineri neintraţi pe rod 13
Teren în pregătire pentru plantaţii de hamei 14


- hectare -
Denumire Cod rând 2019
Total localitate Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii
A B 17 18 19 20
Vii pe rod pentru struguri de vin - total cod (02 + ... + 05) 01
Vii nobile pentru vinuri DOC 02
Vii nobile pentru vinuri IG 03
Vii nobile pentru alte vinuri 04
Vii hibride pentru vinuri 05
Vii nobile pe rod, pentru struguri de masă 06
Plantaţii de vii tinere 07
Pepiniere viticole 08
Plantaţii portaltoi 09
Teren în pregătire pentru plantaţii viticole 10
Terenuri cu vii abandonate 11
Hameişti pe rod 12
Hameişti tineri neintraţi pe rod 13
Teren în pregătire pentru plantaţii de hamei 14

CAPITOLUL VI
Suprafeţele efectiv irigate1) în câmp, situate pe raza localităţii 

Categorii de teren Cod rând 2015 2016 2017 2018 2019
ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari
A B 1 2 3 4 5
Teren arabil total cod (02 + . . . . + 19) 01
Grâu 02
Secară 03
Orz 04
Orzoaică 05
Porumb boabe 06
Orez 07
Floarea-soarelui 08
Soia boabe 09
Sfeclă de zahăr 10
Legume în câmp 11
Cartofi total 12
Porumb verde furajer 13
Alte plante anuale pentru fân şi masă verde 14
Trifoi şi amestec de plante furajere 15
Lucernă 16
Alte furaje perene 17
Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri 18
Alte culturi în teren arabil 19
Păşuni naturale 20
Fâneţe naturale 21
Vii şi pepiniere viticole 22
Hameişti 23
Plantaţii şi pepiniere pomicole 24
Arbuşti fructiferi 25