.

Alegeri locale

Hotarari si minute ale Consiliului Local Cleja - Hotarari si minute ale Consiliului Local Cleja 2012

2012

 • Minuta sedintei ordinare din data de 18.12.2012 a Consiliului Local -descarca
 • HOTARARE Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Cleja -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 29.11.2012 a Consiliului Local -descarca
 • HOTARARE Privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2013 -descarca
 • Proiect de hotarare privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2013 -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 27.09.2012 -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 30.08.2012 -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 20.07.2012 -descarca
 • HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă -descarca
 • HOTARARE privind validarea mandatelor de consilieri locali aleşi -descarca
 • HOTARARE privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 26.06.2012 -descarca
 • HOTARARE privind alegerea viceprimarului -descarca
 • HOTARARE privind stabilirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau -descarca
 • HOTARARE Privind alegerea membrilor comisiei de validare -descarca
 • HOTARARE privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local -descarca
 • Convocare la şedinţa de constituire a Consiliului local al comunei Cleja,judetul Bacau, ca urmare a alegerilor locale din data de 10 iunie 2012 -descarca
 • Hotarare privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 935 unitati -descarca
 • Minuta sedintei extraordinare din data de 31.05.2012 a Consiliului Local -descarca
 • H O T Ă R Â R E privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii -descarca
 • HOTARARE Privind aprobarea programului de masuri privind buna gospodarire, intretinere si infrumusetare comunei Cleja -descarca
 • Hotarare Privind aprobarea a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism -descarca
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la inventarul public al bunurilor care aparţin domeniului public -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 27.04.2012 a Consiliului Local -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 30.03.2012 a Consiliului Local -descarca
 • DISPOZITIE NR.96 DIN 26.03.2012 Privind delimitarea sectiilor de votare -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 31.01.2012 a Consiliului Local -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 30.01.2012 a Consiliului Local -descarca
 • Hotarare privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2012 -descarca

bottom