.

Alegeri locale

Hotarari si minute ale Consiliului Local Cleja

2018

Refresh


2017

Refresh


2016

Refresh


2015

Refresh


2014

Refresh


2013

Refresh

 • Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local,comuna Cleja,judetul Bacau a dlui TOMPOS GHEORGHE,formatiunea politica P.N.L,ca urmare a decesului -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 28.02.2013 a Consiliului Local -descarca
 • HOTARARE privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local -descarca
 • Hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul 2013-2014 -descarca
 • Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.comuna Cleja (modificare impozite) -descarca
 • HOTARARE privind aprobarea de principiu a demararii procedurii de concesionare ,a spatiului cu destinatie cabinet medical stomatologie -descarca
 • Hotarare privind însuşirea propunerilor comisiei speciale pentru modificarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Cleja -descarca
 • HOTARARE privind stabilirea preturilor la serviciul public de alimentare cu apa pentru comuna Cleja -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 31.01.2013 a Consiliului Local -descarca
 • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2013 -descarca
 • Minuta sedintei extraordinare din data de 08.01.2013 a Consiliului Local -descarca

2012

 • Minuta sedintei ordinare din data de 18.12.2012 a Consiliului Local -descarca
 • HOTARARE Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Cleja -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 29.11.2012 a Consiliului Local -descarca
 • HOTARARE Privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2013 -descarca
 • Proiect de hotarare privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2013 -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 27.09.2012 -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 30.08.2012 -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 20.07.2012 -descarca
 • HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă -descarca
 • HOTARARE privind validarea mandatelor de consilieri locali aleşi -descarca
 • HOTARARE privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 26.06.2012 -descarca
 • HOTARARE privind alegerea viceprimarului -descarca
 • HOTARARE privind stabilirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau -descarca
 • HOTARARE Privind alegerea membrilor comisiei de validare -descarca
 • HOTARARE privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local -descarca
 • Convocare la şedinţa de constituire a Consiliului local al comunei Cleja,judetul Bacau, ca urmare a alegerilor locale din data de 10 iunie 2012 -descarca
 • Hotarare privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 935 unitati -descarca
 • Minuta sedintei extraordinare din data de 31.05.2012 a Consiliului Local -descarca
 • H O T Ă R Â R E privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii -descarca
 • HOTARARE Privind aprobarea programului de masuri privind buna gospodarire, intretinere si infrumusetare comunei Cleja -descarca
 • Hotarare Privind aprobarea a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism -descarca
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la inventarul public al bunurilor care aparţin domeniului public -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 27.04.2012 a Consiliului Local -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 30.03.2012 a Consiliului Local -descarca
 • DISPOZITIE NR.96 DIN 26.03.2012 Privind delimitarea sectiilor de votare -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 31.01.2012 a Consiliului Local -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 30.01.2012 a Consiliului Local -descarca
 • Hotarare privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2012 -descarca

2011

 • Minuta sedintei extraordinare din data de 22.12.2011 a Consiliului Local - descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 19.12.2011 a Consiliului Local - descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 30.11.2011 a Consiliului Local - descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 28.10.2011 a Consiliului Local -descarca
 • Convocare personal recensamant-descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 30.09.2011 a Consiliului Local-descarca
 • PROCES VERBAL privind selectarea personalului de recensamant-descarca
 • Dispozitie nr.288/23.09.2011 privind convocarea ConsiliuluiLocal din data 30.09.2011 ora 09.00 -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 25.08.2011 a Consiliului Local-descarca
 • Hotarare privind reglementarea activitatii barurilor si a discotecilor, pe teritoriul comunei Cleja-descarca
 • Privind instituirea unor taxe speciale pentru finantarea cheltuielilor curente de intretinere
  si functionare a unor servicii
  -descarca
 • Dispozitie privind stabilirea programului de audiente-descarca
 • Hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului local la finele trimestrului II 2011 -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 20.07.2011 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Hotarare privind stabilirea unor taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice-descarca
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare-descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 14.06.2011 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 11.05.2011 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului local la finele trimestrului I 2011 -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 31.03.2011 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 11.02.2011 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 31.01.2011 a Consiliului Local Cleja -descarca

2010

 • Minuta sedintei ordinare din data de 21.12.2010 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Hotarare privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2011 -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 29.11.2010 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 20.10.2010 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Minuta sedintei extraordinara din data de 04.10.2010 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 24.08.2010 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 30.07.2010 a Consiliului Local Cleja-descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 30.06.2010 a Consiliului Local Cleja-descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 18.04.2010 a Consiliului Local Cleja -descarca
 • Minuta sedintei ordinare din data de 27.04.2010 a Consiliului Local Cleja-descarca
 • Hotarare privind suspendarea, in anul 2010, de la bugetul local a sumelor necesare decontarii cheltuielilor de transport la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice -descarca
 • Hotarare privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2010 -descarca

2009

 • Hotarare privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2009 -descarca
 • Hotarare privind aprobarea nivelurilor de impozitare a mijloacelor de transport prevazute la art. 263 alin 4 din legea 571/2003 si H.G. 1697/2008 -descarca
 • Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Cleja, Judetul Bacau -descarca
 • Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Cleja , judetul Bacau -descarca

bottom