Consilierii locali vor acorda prin rotaţie audiențe săptămânal, în ziua de Miercuri între orele 15:30-18:00 ↗

Componența Consiliului Local și apartenența politică

 1. Alexof George-Carol – USR
 2. Bejan-Topse Mihai – PNL
 3. Benchea  Francisc – ALDE
 4. Cadar  Pavel – PNL
 5. Ciuraru  Monica – Ştefania – PLUS
 6. Farcaş  Cecilia – PNL
 7. Gherfi  Gabriel – ALDE
 8. Hoborici  Valentin – PSD
 9. Jitaru  Ionel – PNL
 10. Joca Ion – PSD
 11. Laslău Andrei – PNL
 12. Leghede Angelica – ALDE
 13. Mărcuş Şerban Adrian – USR
 14. Urban  Anton – USR
 15. Voidoc  Vladimir – PLUS

Componența comisiilor

Comisia nr. 1– Comisia pentru programe de dezvoltre economico-socială, buget- finanțe, administrarea domeniului public, și privat al comunei, agricultură, gospodărire,  protecția mediului, comerț şi urbanism


 • ALEXOF GEORGE-CAROL – USR
 • CIURARU  MONICA – ŞTEFANIA – PLUS
 • CADAR PAVEL – PNL
 • JOCA  ION -PSD
 • BENCHEA  FRANCISC – ALDE

Comisia nr. 2 – Comisia pentru învățământ, sănătate şi  familie, muncă şi protecție socială, activităţi social-culturale, culte şi protecție copiilor

 • GHERFI  GABRIEL – ALDE
 • FARCAŞ CECILIA – PNL
 • VOIDOC  VLADIMIR – PLUS
 • URBAN  ANTON – USR
 • JITARU  IONEL – PNL

Comisia nr. 3 -Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplina, apărarea ordinii și liniștii publice şi a drepturilor cetățenilor

 • LASLĂU  ANDREI – PNL
 • LEGHEDE  ANGELICA – ALDE
 • BEJAN-TOPSE MIHAI – PNL
 • MARCUŞ ŞERBAN ADRIAN – USR
 • HOBORICI  VALENTIN – PSD