Anunț post Agent Agricol II

U.A.T Cleja, județul Bacău, organizează concurs/examen în vederea ocupării postului contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată de – AGENT AGRICOL II- Compartiment Agricol, în data de 24.10.2016, ora 10:00 proba scrisă și în data de 28.10.2016, ora 10:00 interviul, la sediul primăriei comunei Cleja.
Condiții specifice:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-cunoștințe operare calculator;
-abilități de comunicare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 17.10.2016 inclusiv, la sediul Primăriei Cleja, județul Bacău, compartiment Registratură.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

 


  Nume Data Fișier
Rezultate concurs post Agent agricol II 29/10/2018 Descarcă
Anunț post Agent agricol II 29/10/2018 Descarcă
Bibliorafie concurs post Agent agricol II 30/10/2018 Descarcă