Anunț post Referent II- Compartiment Prestații sociale- Protecția copilului și autoritatea tutelară

U.A.T. Cleja, județul Bacău, organizează concurs/examen în vederea ocupării postului contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată de – REFERENT II- Compartiment Prestații sociale – Protecția copilului și autoritatea tutelară, din cadrul Serviciul Public de Asistență Socială, comuna Cleja, județul Bacău, în data de 02.08.2016, ora 10:00 proba scrisă și în data de 09.08.2016, ora 10:00 interviul, la sediul primăriei comunei Cleja.

Condiții specifice:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-vechime în muncă minim 1 an (adeverință sau cartea de muncă din care să rezulte acest aspect;
-cunoștințe operare calculator;
-abilități de comunicare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 25.07.2016 inclusiv, la sediul Primăriei Cleja, județul Bacău, compartiment Registratură.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

 


  Nume Data Fișier
Bibliografie post Referent II- Compartiment Prestații sociale- Protecția copilului și autoritatea tutelară 30/10/2018 Descarcă
Anunț concurs post Referent II- Compartiment Prestații sociale- Protecția copilului și autoritatea tutelară 30/10/2018 Descarcă
Selecție dosare post Referent II- Compartiment Prestații sociale- Protecția copilului și autoritatea tutelară 30/10/2018 Descarcă
Rezultate post Referent II- Compartiment Prestații sociale- Protecția copilului și autoritatea tutelară 30/10/2018 Descarcă