Nr. Data Conținut Fișier Anexă
101 23/11/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022

Descarcă

100 23/11/2022 [Caracter normativ] privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacău – A.D.I.B. în vederea exercitării votului Consiliului Local al comunei Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacău – A.D.I.B. în vederea exercitării votului Consiliului Local al comunei Cleja, județul Bacău

Descarcă

99 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico- economice, faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MICĂ, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico- economice, faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MICĂ, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

98 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico- economice, faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico- economice, faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

97 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico- economice, faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico- economice, faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

96 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico- economice, faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico- economice, faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

95 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico- economice, faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI „SF. LUCIA” SAT CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico- economice, faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI „SF. LUCIA” SAT CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

94 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea ajustării prețurilor pentru restul de executat conform OUG 47/2022, aprobarea Devizului General actualizat conform OUG 47/2022 pentru Obiectivul de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.1 CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU” și a indicatorilor tehnico- economici actualizați Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea ajustării prețurilor pentru restul de executat conform OUG 47/2022, aprobarea Devizului General actualizat conform OUG 47/2022 pentru Obiectivul de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.1 CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU” și a indicatorilor tehnico- economici actualizați

Descarcă

93 23/11/2022 [Caracter normativ] privind privind aprobarea modificării denumirii proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnazială Somușca, satul Somușca, comuna Cleja, jud. Bacău ” Descarcă

[Caracter normativ] privind privind aprobarea modificării denumirii proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnazială Somușca, satul Somușca, comuna Cleja, jud. Bacău ”

Descarcă

92 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și a Declarației pe propria răspundere pentru implementarea proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și a Declarației pe propria răspundere pentru implementarea proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

Descarcă

90 23/11/2022 [Caracter normativ] privind acordul de principiu în legătură cu posibilitatea de a participa la finanţarea dezvoltării sistemului de distribuție a gazelor naturale in localitatea Valea Mică , aparținătoare Comunei Cleja, județul Bacau prin finanțarea și implementarea obiectivului de investiție ,,Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind acordul de principiu în legătură cu posibilitatea de a participa la finanţarea dezvoltării sistemului de distribuție a gazelor naturale in localitatea Valea Mică , aparținătoare Comunei Cleja, județul Bacau prin finanțarea și implementarea obiectivului de investiție ,,Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, județul Bacău”

Descarcă

89 23/11/2022 [Caracter normativ] privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului local a comunei Cleja nr.55 din 11.10.2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului local a comunei Cleja nr.55 din 11.10.2022

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă