Nr. Data Conținut Fișier Anexă
118 27/12/2022 [Caracter normativ] pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Cleja, județul Bacău

Descarcă

111 14/12/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022

Descarcă

110 14/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea necesității și oportunității aprobării întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,AMENAJARE LOC DE JOACĂ ȘI RECREERE PENTRU COPII-ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea necesității și oportunității aprobării întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,AMENAJARE LOC DE JOACĂ ȘI RECREERE PENTRU COPII-ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

109 12/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia romano-catolică ”Sfântul Marcu”-Cleja II, din sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia romano-catolică ”Sfântul Marcu”-Cleja II, din sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău

Descarcă

108 12/12/2022 [Caracter normativ] privind organizarea evenimentului ”Festivalul de tradiții, datini și obiceiuri 2022” Descarcă

[Caracter normativ] privind organizarea evenimentului ”Festivalul de tradiții, datini și obiceiuri 2022”

Descarcă

107 12/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea și implementarea proiectului ”Bucuria Crăciunului-pomul de Crăciun”, organizat de Școala Gimnazială Cleja Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea și implementarea proiectului ”Bucuria Crăciunului-pomul de Crăciun”, organizat de Școala Gimnazială Cleja

Descarcă

105 12/12/2022 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Cleja, pentru o perioadă de cel mult trei luni, începând cu prima ședință din luna decembrie 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Cleja, pentru o perioadă de cel mult trei luni, începând cu prima ședință din luna decembrie 2022

Descarcă

104 12/12/2022 [Caracter normativ] privind modificarea Anexei la HCL nr. 52 din 11.10.2022 cu privire aprobarea necesității și oportunității achiziționării unei autospeciale de intervenții la incendii pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Comuna Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea Anexei la HCL nr. 52 din 11.10.2022 cu privire aprobarea necesității și oportunității achiziționării unei autospeciale de intervenții la incendii pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Comuna Cleja, județul Bacău

Descarcă

103 25/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului de instituire și plată a taxei de salubritate pentru anul 2023 în comuna Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului de instituire și plată a taxei de salubritate pentru anul 2023 în comuna Cleja, județul Bacău

Descarcă

102 25/11/2022 [Caracter normativ] privind stabilirea taxei speciale de închiriere a utilajelor Buldoexcavator JCB, a Autobasculantei N3G DAF și aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de închiriere a utilajelor de către persoane fizice sau juridice Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea taxei speciale de închiriere a utilajelor Buldoexcavator JCB, a Autobasculantei N3G DAF și aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de închiriere a utilajelor de către persoane fizice sau juridice

Descarcă

101 23/11/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022

Descarcă

100 23/11/2022 [Caracter normativ] privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacău – A.D.I.B. în vederea exercitării votului Consiliului Local al comunei Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacău – A.D.I.B. în vederea exercitării votului Consiliului Local al comunei Cleja, județul Bacău

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă