Nr. Data Conținut Fișier Anexă
44 10/06/2022 [Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea conditiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire si dotare sediu adminsitrativ – primarie, satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacau” Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea conditiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire si dotare sediu adminsitrativ – primarie, satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacau”

Descarcă

43 10/06/2022 [Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire si dotare sediu adminstrativ – primarie, satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacau” Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire si dotare sediu adminstrativ – primarie, satul Cleja, comuna Cleja, judetul Bacau”

Descarcă

42 10/06/2022 [Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Cleja, judetul Bacau, pentru trimestrul I al anului 2022 Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Cleja, judetul Bacau, pentru trimestrul I al anului 2022

Descarcă

41 10/06/2022 [Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării, organigramei şi numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cleja, judeţul Bacău de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria C1 al comunei Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării, organigramei şi numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cleja, judeţul Bacău de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria C1 al comunei Cleja, județul Bacău

Descarcă

40 10/06/2022 [Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei Consiliului Local al comunei Cleja la finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap și a contractului de asociere a Județului Bacău cu UAT Comuna Cleja privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei Consiliului Local al comunei Cleja la finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap și a contractului de asociere a Județului Bacău cu UAT Comuna Cleja privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2022

Descarcă

39 10/06/2022 [Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înaintate de către domnul CODORI PETRU, împotriva HCL. Nr.20/30.03.2022, HCL nr.21/30.03.2022 și HCL nr.27/30.03.2022 Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înaintate de către domnul CODORI PETRU, împotriva HCL. Nr.20/30.03.2022, HCL nr.21/30.03.2022 și HCL nr.27/30.03.2022

Descarcă

38 10/06/2022 [Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției, pentru Contractul pentru realizarea lucrărilor aferente investiției ”Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției, pentru Contractul pentru realizarea lucrărilor aferente investiției ”Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, județul Bacău

Descarcă

37 10/06/2022 [Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Listei de investiții pe anul 2022 cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local și a prevederilor Contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției ”Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Listei de investiții pe anul 2022 cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local și a prevederilor Contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției ”Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, județul Bacău

Descarcă

38 23/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției ”realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției ”realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, județul Bacău”

Descarcă

37 23/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea modificării Listei de investiții pe anul 2022 cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local și a prevederilor Contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției „Realizare și dezvoltare sisteme de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, Județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea modificării Listei de investiții pe anul 2022 cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local și a prevederilor Contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției „Realizare și dezvoltare sisteme de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, Județul Bacău”

Descarcă

7 11/11/2021 [Caracter normativ] privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 pe raza comunei Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 pe raza comunei Cleja, județul Bacău

Descarcă

6 14/04/2021 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cleja, județul Bacău, pentru an ul 2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cleja, județul Bacău, pentru an ul 2021

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă