Nr. Data Conținut Fișier Anexă
61 14/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea modificării HCL 35 din 13.05.2022 de aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului: Reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnazială Somușca, satul Somușca, comuna Cleja, jud. Bacău; dotarea UAT Cleja , județul Bacău cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10- Fondul local Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea modificării HCL 35 din 13.05.2022 de aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului: Reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnazială Somușca, satul Somușca, comuna Cleja, jud. Bacău; dotarea UAT Cleja , județul Bacău cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10- Fondul local

Descarcă

60 14/10/2022 [Caracter normativ] privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 28 din 30.03.2022 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională ,,Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 28 din 30.03.2022 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională ,,Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2022

Descarcă

59 14/10/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022

Descarcă

58 14/10/2022 [Caracter normativ] privind privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, actualizate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, actualizați, pentru obiectivul de investiții”MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Descarcă

[Caracter normativ] privind privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, actualizate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, actualizați, pentru obiectivul de investiții”MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Descarcă

57 14/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unui tractor agricol și a utilajelor: lamă de zăpadă, mașină de împrăștiat antiderapant, remorcă Monoax și cupă de taluz pentru buldoexcavator CX3 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unui tractor agricol și a utilajelor: lamă de zăpadă, mașină de împrăștiat antiderapant, remorcă Monoax și cupă de taluz pentru buldoexcavator CX3

Descarcă

56 14/10/2022 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către SC DELGAZ GRID SA, asupra unor suprafețe de teren din comuna Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către SC DELGAZ GRID SA, asupra unor suprafețe de teren din comuna Cleja, județul Bacău

Descarcă

55 14/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică a UAT Comuna Cleja, a Consiliului Local, precum și ale Instituției Primarului Comunei Cleja Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică a UAT Comuna Cleja, a Consiliului Local, precum și ale Instituției Primarului Comunei Cleja

Descarcă

54 14/10/2022 [Caracter normativ] privind implementarea proiectului ”Sprijinirea copiilor dezavantajați, înscriși în Centrul de Zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți Sf. Lucia din cadrul UAT Comuna Cleja, județul Bacău”, pentru anul școlar 2022-2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind implementarea proiectului ”Sprijinirea copiilor dezavantajați, înscriși în Centrul de Zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți Sf. Lucia din cadrul UAT Comuna Cleja, județul Bacău”, pentru anul școlar 2022-2023

Descarcă

53 14/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia romano-catolică ”Fericitul Ieremia Valahul” din sat Valea-Mică , comuna Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia romano-catolică ”Fericitul Ieremia Valahul” din sat Valea-Mică , comuna Cleja, județul Bacău

Descarcă

52 14/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unei autospeciale de intervenții la incendii pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Comuna Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unei autospeciale de intervenții la incendii pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Comuna Cleja, județul Bacău

Descarcă

51 14/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe nr. 1211/4003 din 06.05.2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe nr. 1211/4003 din 06.05.2021

Descarcă

50 14/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația desfășurării de activități economice cu scopul de a oferi servicii populației, situat în imobilul apartament din sat Cleja, str. Aleea Poștei, bl.1, ap.1, Parter, comuna Cleja, județul Bacău din domeniul privat al comunei Cleja Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația desfășurării de activități economice cu scopul de a oferi servicii populației, situat în imobilul apartament din sat Cleja, str. Aleea Poștei, bl.1, ap.1, Parter, comuna Cleja, județul Bacău din domeniul privat al comunei Cleja

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă