Nr. Data Conținut Fișier Anexă
34 13/05/2022 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Cleja pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Cleja pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022

Descarcă

33 20/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Cererii de Finantare si a Devizului General estimativ a obiectivului de investitie ,,Extinderea sistemului de distributie gaze naturale in satele Somusca si Valea Mica, comuna Cleja, judetul Bacau” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Cererii de Finantare si a Devizului General estimativ a obiectivului de investitie ,,Extinderea sistemului de distributie gaze naturale in satele Somusca si Valea Mica, comuna Cleja, judetul Bacau”

Descarcă

29 30/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CLEJA DIN COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”, pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CLEJA DIN COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”, pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

Descarcă

28 30/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2022

Descarcă

27 30/03/2022 [Caracter normativ] privind înființarea Ansamblului Folcloric „Zdrăbuleanca” și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a activităților cultural-artistice din cadrul Ansamblului Folcloric „Zdrăbuleanca” din comuna Cleja, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind înființarea Ansamblului Folcloric „Zdrăbuleanca” și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a activităților cultural-artistice din cadrul Ansamblului Folcloric „Zdrăbuleanca” din comuna Cleja, județul Bacău

Descarcă

26 30/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ”Extinderea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale in satele Somușca și Valea Mică, comuna Clej, județul Bacău” in vederea depunerii cererii de finanțare a investiției prin Programul National de Investiții ANGHEL SALIGNY Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ”Extinderea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale in satele Somușca și Valea Mică, comuna Clej, județul Bacău” in vederea depunerii cererii de finanțare a investiției prin Programul National de Investiții ANGHEL SALIGNY

Descarcă

25 30/03/2022 [Caracter normativ] privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Cleja, a terenului situat în str. Cooperativei, nr.1, în suprafață de 166 mp., nr. cadastral 60004 Descarcă

[Caracter normativ] privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Cleja, a terenului situat în str. Cooperativei, nr.1, în suprafață de 166 mp., nr. cadastral 60004

Descarcă

24 30/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31.12.2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31.12.2021

Descarcă

23 30/03/2022 [Caracter normativ] privind privind emiterea unui acord de principiu cu privire la efectuarea unui schimb de terenuri Descarcă

[Caracter normativ] privind privind emiterea unui acord de principiu cu privire la efectuarea unui schimb de terenuri

Descarcă

22 30/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către primarul și viceprimarul comunei Cleja, în timpul anului 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către primarul și viceprimarul comunei Cleja, în timpul anului 2022

Descarcă

21 30/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare teren de sport la Școala Gimnazială Valea-Mică, în satul Valea-Mică, comuna Cleja, județul Bacău”, după finalizarea lucrărilor de execuție Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare teren de sport la Școala Gimnazială Valea-Mică, în satul Valea-Mică, comuna Cleja, județul Bacău”, după finalizarea lucrărilor de execuție

Descarcă

20 30/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare teren de sport la Școala Gimnazială Somușca, în satul Somușca, comuna Cleja, județul Bacău”, după finalizarea lucrărilor de execuție Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare teren de sport la Școala Gimnazială Somușca, în satul Somușca, comuna Cleja, județul Bacău”, după finalizarea lucrărilor de execuție

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă