Nume Data Fisier
Ordinul prefectului 08/04/2022 Descarcă
ROF aparat de specialitate 28/11/2018 Descarcă
Organigrama 14/09/2021 Descarcă
Stat de funcții 14/09/2021 Descarcă

Comisia paritara Comisia de disciplina
Membrii titulari: 
ROCA ADRIANA-consilier asistent
CÂTEA IRINA-consilier  principal
Membrii supleanti:
FARCAȘ  ADRIANA-referent asistent
IȘTOC MĂDĂLINA-ANDREA – referent asistent Secretar titular:
 BENCHEA  ILEANA-consilier superior
Secretar supleant:
PREPELIȚĂ PETRONELA-MIHAELA -consilier I
Membrii titulari: 
FODOR  TATIANA-secretar  general
DAVID  MIHAELA- consilier  superior
PATRAȘCU MARIA-MIRELA -consilier  asistent.

Membrii supleanti:
BENCHEA  ALINA-VALENTINA-consilier superior
FARCAȘ CĂTĂLIN-GABRIEL-referent  superior
GONDOȘ  VERONICA-referent principal

Secretar Titular:
ROCA  ADRIANA-consilier asistent
Secretar supleant:
IȘTOC  MĂDĂLINA-ANDREEA-referent  asistent

ADMINISTRATOR PUBLIC

 1. ADMINISTRATOR PUBLIC

CABINET PRIMAR

 1. consilier personal-VACANT

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 1. auditor superior-VACANT
 2. auditor principal -VACANT

SERVICIUL  VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

 1.  Sef SVSU-VACANT

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL, SECRETARIAT, REGISTRATURĂ ȘI ARHIVĂ

 1. consilier asistent -PATRAŞCU MARIA-MIRELA
 2. referent principal-VACANT

COMPARTIMENT AGRICOL ȘI CADASTRU

 1. referent superior-FARCAȘ CĂTĂLIN -GABRIEL
 2. consilier I-PREPELIȚĂ PETRONELA-MIHAELA
 3. referent II-TEMPORAR VACANT

COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, MEDIU, SALUBRIZARE, AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

 1. consilier superior-BENCHEA ILEANA
 2. consilier superior-BENCHEA ALINA-VALENTINA

BIROU ECONOMIC

 1. șef Birou- ȘUȘTAC CĂTĂLINA-CRISTINA
 2. consilier superior-DAVID MIHAELA
 3. consilier principal-VACANT
 4. consilier principal-VACANT
 5. referent debutant -GROZA IULIANA
 6. consilier juridic debutant-VACANT
 7. consilier principal- CÂTEA IRINA
 8. referent asistent- TEMPORAR VACANT

COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

 1. consilier  debutant- PANȚIRU CRISTINA

COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ, STRATEGIE, PROGRAME, MANAGEMENTUL PROIECTELOR

 1. consilier superior-VACANT
 2. consilier asistent-PRUTEANU MONICA-TEREZA

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, ILUMINAT PUBLIC

 1. muncitor calificat – VACANT
 2. șofer II-DOGARU ANTON
 3. sofer buldo II -BENCHE COTARU IONEL
 4. muncitor necalificat-VACANT
 5. șofer microbuz șc. II -PRUTEANU PETRICĂ
 6. guard-FARCAȘ ANTON
 7. îngrijitor-MĂRIUȚ PAULINA
 8. muncitor calificat-ROCA IOAN

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI STARE CIVILĂ

 1. consilier  asistent -ROCA ADRIANA
 2. consilier  asistent -IŞTOC MĂDĂLINA ANDREEA
 3. consilier  asistent-GONDOȘ VERONICA
 4. asistent medical comunitar- VACANT